تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

تضمین نجاتگاهی اوقات می توانیم دلسرد شویم و به نجات شک کنیم، زیرا این چیزی نیست که بتوانیم آن را با چشم خود ببینیم یا اینکه همیشه احساسش کنیم. ما می بایست، به وسیله ایمان به کلام خدا و یادآوری آنچه که او در مورد ما گفته است از دلسرد شدن خود جلوگیری کنیم

گناهان تو بخشیده شده اند

چگونه امکان دارد گناهان ما بخشیده شده باشند؟

چرا باید شاد باشیم؟

شما نجات را با ایمان پذیرفته اید – ایمان داشته باشید

چگونه با خدا روراست می‌شویم؟

وقتی شک داریم چه باید کنیم؟

تو یک زندگی جدید با خداوند داری

زمانی که مسیحی شدید چه اتفاقی افتاد؟

توسط چه کسی در زندگی جدیدمان باید هدایت شویم؟

چه سبک زندگی ما را از مسیر پادشاهی خداوند دور می کند؟

زمانی که زندگی ما توسط روح القدس کنترل می‌شود چه اتفاقی می افتد؟

چه اتفاقی برای ذات گناهکار ما افتاد پس از اینکه مسیحی شدیم؟

از یک دوست بپرسید

چگونه می دانید که نجات یافته اید؟

چه کاری برای مراقبت از قلب و ذهنتان جهت جلوگیری از شک و دلسردی می توانید انجام دهید؟

کاربرد

بیایید مراحل زیر را برای تقویت کردن ایمانمان انجام دهیم؛

پرستش – شادی کردن در نام خداوند برای نجات شما
دعا – به خدا بگویید که چه احساسی دارید و با ایمان دعا کنید
کتاب مقدس – کلام خدا را مطالعه کنید، به خاطر بسپارید و بر‌روی آن فکر کنید. کلام را روزمره با دیگران در میان بگذارید.
کلیسا و گروه های کوچک – از هم صحبتی با دیگر مسیحیان لذت ببرید و تشویق کننده باشید
غسل تعمید – غسل تعمید شوید – اگر که تا به حال نشدید

نمونه دعا

پروردگار عیسی مسیح، از تو ممنونم که مرا نجات دادی. شکرت می کنم که که گناهان من بخشیده شده اند و تو به من زندگی جدید داده ای

آیه کلیدی

Study Topics