مقدمه

کلام کتاب مقدس


نجات

گناهان ما، ما را از خداوند جدا می کند، و این به این معنی است که پس از مرگ، قادر به بودن با خدا در آسمان نخواهیم بود. عیسی مسیح جزای گناهان ما را بر روی صلیب بعهده گرفت. زمانی که ما به عیسی مسیح اعتقاد داشته باشیم، نجات یافته‌ایم و یک زندگی ابدی را دریافت خواهیم کرد

ایمان

داشتن اعتماد و اطمینان به خدا، اعتقاد داشتن به چیزی که حتی آن را نمی توانیم ببینیم

فیض

با وجود اینکه ما لیاقت تنبیه شدن از طرف خدا را داریم، او ما را دوست دارد و ما را می بخشد و شفا می دهد

گناه

هر تفکر اشتباه، کلام و یا عمل بر خلاف خدا، دیگران و یا خودمان

توبه

تغییر از رفتن مسیر خود به مسیر خداوند، تغییر در طرز تفکر و رفتارمان

درستکاری

با خدا همراه بودن، یک رابطه خوب با خدا داشتن

دعا

گفتگو با خدا

غسل تعمید

فرو رفتن در آب به عنوان خروج، نشانه عمومی ورود، تغییر شخصیتی ایمان به عیسی مسیح و مسیحی شدن

کلیسا

مردم دور هم جمع می شوند تا یکدیگر را تشویق کنند و خدا را ستایش کنند

تثلیث

یک وحدت بین سه چیز. ففط یک خداوند وجود دارد. و سه شخصیت مجزا از خداوند وجود دارد: پدر، پسر (عیسی مسیح)، و روح القدس

رستاخیز

سه روز پس از کشته شدن عیسی مسیح، او به زندگی بازگشت

عید پاک

معمولا در ماه مارس یا آوریل، عید پاک یادآور و جشن مرگ عیسی مسیح و زنده شدن او و آنچه که برای ما بدست آورد است

کریسمس

در روز ۲۵ ماه دسامبر، زمانی که ما تولد عیسی مسیح و انسان شدن خداوند را جشن می گیریم

مسیحی

یک ایماندار مسیحی

بشارت دادن

به اشتراک گذاری خبر خوش در مورد عیسی مسیح و آنچه که او برای ما و دیگران انجام داده است

Study Tags.