قلب پاک

مزامیر 51:10 می گوید “خدایا، قلبی پاک در من بیافرین، و روحی استوار در من تازه بساز.” ما به عنوان پیروان عیسی مسیح خوانده شده ایم که با قلبی پاک زندگی کنیم – برای خدا و دیگران. داشتن قلب پاک ما را در مسیر خدا نگه می دارد و ما را به سمت یک رابطه سالم هدایت می کند بررسی …

دعای ساده

گفتگو با خدا دعا گفتگو با خدا است. درست همانطور که معاشرت کردن برای هر رابطه ای ضروری است، برای رابطه ما با خدا نیز لازم است. او از ما می خواهد که با او همیشه در گفت و گو باشیم عیسی مسیح چگونه دعا می کرد؟ – دعای خداوند چگونه باید دعا کنیم؟ چگونه نباید دعا کنیم؟   برای …

نوشتن وقایع

شنیدن صدای خدا در صورت تبدیل مطالعه کتاب مقدس به یک عادت‌ روزانه، می‌توانیم انتظار صحبت کردن خدا با ما را داشته باشیم. نوشتن وقایع به معنی نوشتن آن دریافتی که از کلام خدا برای زندگیمان دریافت می کنیم است. کلام خدا باعث دلگرمی، تشویق و کمک کننده ما برای رشد کردن است کلام خدا آیه های زیر چگونه باعث …