برنامه مطالعه کتاب مرقس در دو ماه

ماه اول 1 — 1:1-8 مرقس   2 — 1:9-13 مرقس   3 — 1:14-20 مرقس   4 — 1:21-34 مرقس   5 — 1:35-39 مرقس   6 — 1:40-45 مرقس   7 — 2:1-12 مرقس   8 — 2:13-22 مرقس   9 — 2:23-3:6 مرقس   10 — 3:7-19 مرقس   11 — 3:20-30 مرقس   12 — 3:31-35 …

برخی از آیات تشویق کننده کتاب مقدس

زمانی که نا‌امید هستی زمانی که ایمانت متزلزل شد زمانی که احساس می کنی جواب دعایت را نگرفتی زمانی که خسته هستی زمانی که در شب خواب نداری زمانی که به ارزش خودت شک داری زمانی که مسائل آنگونه که می‌خواهی پیش نمی‌رود زمانی که به تو خیانت شده است زمانی که غمگین هستی زمانی که دلگرمی می خواهی زمانی …

کلام کتاب مقدس

نجات گناهان ما، ما را از خداوند جدا می کند، و این به این معنی است که پس از مرگ، قادر به بودن با خدا در آسمان نخواهیم بود. عیسی مسیح جزای گناهان ما را بر روی صلیب بعهده گرفت. زمانی که ما به عیسی مسیح اعتقاد داشته باشیم، نجات یافته‌ایم و یک زندگی ابدی را دریافت خواهیم کرد ایمان …

چگونگی نوشتن وقایع

مطالعه و تفکر در مورد کلام خدا به صورت روزانه به ما کمک می کند تا قویتر و نزدیکتر به او رشد کنیم. یک نمونه نوشتن وقایع مانند آنچه که در این بخش آمده است، به شما کمک میکند تا مطالعه کتاب مقدس و استفاده کلام خدا در زندگیتان به یک عادت روزانه تبدیل شود یک برنامه مطالعه کتاب مقدس …