میلاد عیسی مسیح

خدا با ما است کریسمس تولد عیسی مسیح است! هر سال در ۲۵ دسامبر، مردم سراسر دنیا تولد عیسی مسیح را جشن می گیرند. ما جشن می گیریم که خداوند انسان شد و همانند ما زندگی کرد تا ما را نجات دهد. این پیغام فوق العاده ی کریسمس است عیسی مسیح متولد شد چرا یوسف نامزدی اش را با مریم …

عید پاک

چرا این مساله بسیار اهمیت دارد؟ برای مسیحیان، عید پاک مهم‌ ترین زمان در سال است. عید پاک برای به یاد داشتن اتفاقاتی که برای عیسی مسیح افتاد است، در زمانی که مرد و به زندگی برگشت. عیسی مسیح بهای گناهان ما را پرداخت کرد، و بر قدرت گناه غلبه کرد تا ما از نتیجه اصلی گناه که مرگ است …

غسل تعمید

نشان دادن ایمانتان غسل تعمید گرفتن به معنای در آب غوطه ور شدن است. در کتاب مقدس افراد زیادی غسل تعمید گرفتند تا نشان دهند که زندگیشان را تغییر داده اند. مسیحیان به عنوان یک قدم از اطاعت از مسیح غسل تعمید می گیرند، تا به همگان نشان دهند که به عیسی مسیح ایمان دارند غسل تعمید در کتاب مقدس …

پاک بودن جنسی

سکس بسیار پر قدرت است به همین دلیل خداوند در مورد ناهنجاری های جنسی به ما هشدار می دهد در زبان یونانی پورنو به معنای رابطه جنسی است که در کتاب مقدس عهد جدید در ارتباط با رابطه جنسی نامشروع بکار گرفته می شود و در این مبحث لغت پورنو در ارتباط با یک نوع چسب قوی عنوان می شود …

روح القدس

کمک کننده و قدرت دهنده ما قبل از اینکه عیسی مسیح به بهشت بازگردد، او به شاگردانش گفت که روح القدس برای کمک کردن و توانا ساختن آنها خواهد آمد. روح القدس خدا است، درست مانند پدر و پسر، عیسی مسیح، که خداوند هستند. ما می توانیم به صورت شخصی همه وابسته به روح القدس باشیم. او پیشاپیش به ما …

فیض

لطف خدا به ما که استحقاق آن را نداریم فیض به معنای لطف شخصی قدرتمند نسبت به شخصی ضعیف تر است که حتی استحقاق آن را ندارد. ما فیض خداوند را ازطریق مطالعه داستانی یاد می گیریم که در آن عیسی مسیح زنی را از کشته شدن به معنای واقعی کلمه نجات داد. خداوند، از طریق عیسی مسیح فیضش را …

گناه چیست؟

به خطا زدن کلمه اصلی برای گناه به معنی “به خطا زدن” است، درست مانند تیراندازی با کمان. در کتاب مقدس گفته شده است که تمامی ما گناه کرده ایم و از شکوه و جلال خداوند افتاده ایم گناه، به تمامی چیزهای اشتباهی که گفته ایم، انجام داده ایم و یا در موردشان فکر کرده ایم گفته می شود مبارزه …

زَکّا

یک جستجوگر پیدا شد زَکّا کسی بود که از درخت بالا رفت تا بتواند عیسی مسیح را ببیند. اما‌عیسی مسیح هم به دنبال زَکّا می گشت – و در آن روز زندگی او تغییر کرد! در جستجوی عیسی مسیح به نظر شما زَکّا چه نوع شخصیتی داشت؟ به نظر شما چرا زَکّا به عیسی مسیح علاقه مند بود؟ پیدا شده …

پایه های زندگی

بر روی “صخره” بنا کردن عیسی مسیح مسائل زیادی را در کتاب مقدس آموزش داده است که به ما در زندگیمان کمک می کند. در این داستان که عیسی مسیح گفت، ما یاد می گیریم که چقدر مهم است که زندگیمان را بر روی یک پایه استوار بسازیم. ساختن زندگی ات به نظر شما در این داستان، خانه بیانگر چه …

عیسی مسیح چه کسی است؟

خدا انسان شد عیسی مسیح یکی از معروفترین افرادیست که تا به حال در این دنیا زندگی کرده است. اما او فقط یک انسان نیست، کارهای خارق العاده ای که او انجام داد و زندگی فوق العاده ای که داشت نشان می دهند که او خدا است. سوال اصلی این است که – چرا خداوند به روی زمین آمد و …

چهار حقیقت اساسی در مورد خدا

درست شبیه به قوانین فیزیک مانند جاذبه که جهان ما را در بر دارد، اصول اساسی مربوط به کتاب مقدس نیز وجود دارند که به ما نشان می‌دهند چگونه با خدا در ارتباط باشیم خدا عاشق تو هست و یک برنامه فوق العاده برای زندگی تو ارائه می کند عشق خداوند خدا عشقش را چگونه به ما نشان داد؟ برنامه …

پسر گمشده

عشق پدر عیسی مسیح داستان پسر گمشده را گفت تا میزان عشق خود به ما را نشان دهد، همچنین میزان تمایلش برای پذیرفتن ما زمانی که به سمت او می رویم. پسر راه خود را می رود پسر کوچکتر چه شخصیتی داشت؟ پسر کوچکتر چه کار کرد؟ چه اتفاقی برای او افتاد؟ پسر به خود آمد چرا او‌ تصمیم گرفت …