Communion

Communion is also referred to in the bible as, The Lord’s Supper, Breaking Bread, and Giving Thanks. The picture is that of a simple shared meal. This was a time of being thankful, receiving healing, receiving forgiveness, and forgiving others through remembering Jesus’ work on the cross. What Is Communion? Do you think Jesus would like to have a meal …

ده یک

بنا کردن کلیسا محلی و یک برکت برای زندگیمان ده یک، یک اصل خدایی است که ۱۰ درصد از درآمدمان را به خدا از طریق کلیسا، که او از ابتدا در آن بوده است می بخشیم زمانی که ما ده یک می دهیم، در واقع خدا را مسائل اقتصادیمان در اولویت قرار می دهیم. ده به یک ما برای ساخت …

به دست آوردن گمشده

اولویت خدا افراد گمشده در اولویت اصلی خداوند قرار دارند. میل خداوند این است که هر کسی پیدا شده و با او رابطه داشته باشد. عیسی مسیح به زمین آمد تا افراد “گمشده” (از جمله ما) را نجات دهد و او از ما می خواهد که در این هدف بی‌نظیر با او شریک باشیم گوسفند گمشده و مردم گمشده در …

پرستش

یک برکت قدرتمند پرستش فقط سرودن یک آهنگ در روز یکشنبه نیست. پرستش قدرتمند است، می تواند به زندگی تو برکت و آنرا تغییر دهد. پرستش علاوه بر جشن گرفتن با مردم خدا با هم، همچنین می تواند یک راه زندگی برای هر مسیحی باشد پرستش در مورد خدا است چرا ما خدا را پرستش و ستایش می کنیم؟ پرستش …

پیروی از کلام خدا

کلید رشد کردن اطاعت کردن یک بخش ضروری برای رشد یک ایماندار به عیسی مسیح است. این امر قدردانی و عشق ما به خدا را نشان می دهد و آزادی و برکت در زندگیمان به همراه دارد اهمیت اطاعت کردن اطاعت کردن به چه معنی است؟ عیسی مسیح اطاعت کردن را آموزش می دهد چرا پیروی از کلام خدا اهمیت …

خدا را در اولویت قرار دادن

وقف زندگیمان به خدا وقف شده به معنی “مقدس بودن” و یا “ویژه بودن” برای یک هدف خاص است. هیچ چیز با ارزش تر از داشتن یک زندگی مختص به خدا نیست. خدا را در اولویت قرار دادن و روزانه با برنامه او زندگی کردن، در قلب ما هدف ایجاد می کند و به زندگی ما مفهوم می دهد خدا …

بخشش = رهایش کن

آزاد کردن دیگران زمانی که اشتباهی مرتکب می شویم، می توانیم به خدا یا دیگران بگوییم ببخشید. اما زمانی که کسی نسبت به ما اشتباهی مرتکب می شود چه می کنیم؟ کلمه “بخشش” در کتاب مقدس به معنی “آزاد کردن” یا به بیان دیگر “فراموش کردن” است. در زندگی، به ندرت پیش می آید که از ما عذر خواهی کنند، …

مبارزه با دشمن

استراتژی پیروزی دشمن ما، شیطان، می خواهد ما را از طریق شک انداختن به کلام خدا دلسرد کند. ما باید همواره بدانیم که دشمن ما توسط عیسی مسیح شکست داده شده و هیچ قدرتی در مقابل ما ندارد. هرچند که باید آگاه باشیم و استراتژی علیه نقشه های او داشته باشیم دشمن مغلوب ما شیطان سعی بر انجام چه کاری …

امتحان، آزمایش و وسوسه

درد در حال افزایش امتحان ها به ما نشان می دهند که ما از چه ساخته شده ایم. آنها قوت و ضعف درون ما را نمایان می کنند. اما خداوند در امتحان، آزمایش و وسوسه همراه ما است تا به ما کمک کند در جاهایی که ضعیف بوده ایم و یا نیاز به رشد داشته ایم قوی شویم. خدا از …

ابراهیم

مسیر ایمان ابراهیم به عنوان “پدر ایمان” شناخته می شود. او چیزهای بسیاری به آسانی به دست آورد زیرا که به آنچه که خدا به او گفته بود ایمان داشت. خدا از ابراهیم خشنود بود زیرا که ایمان داشت. و خداوند به او و فرزندانش برکت داد. با ایمان به عیسی مسیح ما نیز فرزندان ابراهیم هستیم و در وعده …

ایمان

چشمان خود را بر روی عیسی مسیح‌ متمرکز کنید ایمان چیست؟ ایمان مطمئن بودن از چیزی است که به آن امید داریم و آن را نمی بینیم ایمان مطمئن بودنصد در صد از چیزی است که هنوز آن را ندیده ایم. ایمان چگونگی آمدن ما در ابتدا بسمت خدا، نجات یافتن و آن را پایه زندگی خود قرار دادن به …

هدف

برنامه (خواست) خدا برای زندگیمان خداوند برای زندگی ما برنامه و هدف دارد. او ما را خوانده است تا با او ارتباط داشته و بخشی از ماموریت او باشیم و به دیگران برای داشتن رابطه با او کمک کنیم. او برای ما یک نقش خاص‌ در نظر دارد و مادامی که او را پیروی می کنیم، برنامه های خوبی که …

امید برای شفا

عشق و قدرت عیسی مسیح عیسی مسیح به دفعات، عشق و قدرتش را با شفا دادن مردم نشان داده است. هر کسی که با ایمان نزد عیسی مسیح رفت، شفا یافت. امروز در مورد یک زن می خوانیم که با ایمان و اعتماد نزد عیسی مسیح رفت و یک معجزه دریافت کرد. ما باید آماده باشیم تا قدرت شفای معجزه …

هویت تازه شما‌ در مسیح

در کتاب متی فصل ۴ آیه ۱۱-۱ ما می‌توانیم در مورد اینکه شیطان چگونه هویت عیسی مسیح را به چالش کشید مطالعه کنیم. هر زمان که شیطان تلاش کرد، عیسی مسیح از کلام خدا استفاده کرد تا از حقیقت هویتش دفاع کند. هویت ما هم به همین صورت به چالش کشیده خواهد شد، و درست همانند عیسی مسیح، ما می …

آسمان

خانه ابدی ما آسمان یک مکان واقعی و بی نظیر است! برای کسانی که دعوت خداوند را از طریق ایمان به عیسی مسیح می پذیرند، آسمان یک فردوس‌ و یک خانه برای آینده است که می توانیم در حضور خدا برای همیشه در آن زندگی کنیم. حقیقت اینکه چگونه می توانیم به آسمان دست پیدا کنیم یک موضوع جالب است …

تضمین نجات

گاهی اوقات می توانیم دلسرد شویم و به نجات شک کنیم، زیرا این چیزی نیست که بتوانیم آن را با چشم خود ببینیم یا اینکه همیشه احساسش کنیم. ما می بایست، به وسیله ایمان به کلام خدا و یادآوری آنچه که او در مورد ما گفته است از دلسرد شدن خود جلوگیری کنیم گناهان تو بخشیده شده اند چگونه امکان …

رستاخیز عیسی مسیح

عیسی مسیح زنده شد خبر خوش! عیسی مسیح زنده شد! این به این معنی است که او از مرگ قدرتمند تر است و ما با خوشحالی می توانیم با او‌ تا ابد زندگی کنیم. ما می توانیم با همین قدرت رستاخیز و با اطمینان خاطر از امید به آینده ابدیمان، زندگی کنیم پیروزی عیسی مسیح بر مرگ جسد عیسی مسیح …

قلب برای خدمت

عیسی مسیح به ما خدمت کرد، جانش را داد تا ما را نجات دهد و برای ما یک نمونه به جا گذاشت در آیات مشاهده می کنیم که خدا ارزش بسیاری برای خدمت به دیگران قائل است، و او ما را تشویق می کند که از عطایایی که به ما داده است برای خدمت به او و دیگران استفاده کنیم …

گروه های کوچک متصل به هم

با هم رشد کردن گروه های کوچک متصل به هم نه تنها به ما کمک می کنند تا به صورت فردی در خداوند رشد کنیم بلکه زیر بنایی برای رشد همه مان نیز هست. گروه های کوچک متصل به هم، یک گروه متشکل از دختران و پسرانی است که به صورت منظم همدیگر را ملاقات می کنند تا کلام خدا …

کلیسا

خانواده خداوند کلیسا یک ساختمان یا یک رویداد نیست – این مردم خدا هستند که با هم زندگی می کنند، جشن می گیرند و رشد می کنند. به صورت فردی، کلیسا به ما کمک می کند تا در خداوند رشد کنیم و برنامه او برای زندگیمان را تحقق بخشیم. اگر به فکر دیگران هم باشیم، کلیسا همچنین راه خدا برای …