تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

بخشش = رهایش کن


آزاد کردن دیگران

زمانی که اشتباهی مرتکب می شویم، می توانیم به خدا یا دیگران بگوییم ببخشید. اما زمانی که کسی نسبت به ما اشتباهی مرتکب می شود چه می کنیم؟ کلمه “بخشش” در کتاب مقدس به معنی “آزاد کردن” یا به بیان دیگر “فراموش کردن” است. در زندگی، به ندرت پیش می آید که از ما عذر خواهی کنند، حتی با وجود اینکه یک امر طبیعی برای توهین یا و صدمات است، اما برای داشتن روابط سالم، ما نیاز خواهیم داشت که “رهایش کنیم”، حتی اگر دیگران از ما عذر خواهی نکنند. کتاب مقدس به ما می آموزد که دیگران را ببخشیم، درست همانطور که ما بخشش را از خداوند دریافت کردیم

داستان عیسی مسیح در مورد بخشیدن دیگران

به نظر شما چرا پطرس از عیسی مسیح این سوال را پرسید؟

چرا پادشاه بدهی مرد را بخشید؟

عملی که آن مرد انجام داد چه مشکلی داشت؟

عیسی مسیح چه چیزی را به پطرس می خواست آموزش دهد؟

چرا باید دیگران را ببخشیم؟

چه رابطه ای بین بخشیدن ما توسط خداوند و بخشیدن دیگران توسط ما وجود دارد؟

چرا نباید دیگران را قضاوت کنیم یا از آنها انتقام بگیریم؟

چگونه می توانیم مثال عیسی مسیح را دنبال کنیم؟

رهایش کن

زمانی که فردی را نمی بخشیم، چگونه در زندگیمان تاثیر می گذارد و یا آن را محدود می کند؟

چند نمونه از چیزهایی که ما نگه می داریم، در صورتی که نیاز داریم رهایشان کنیم، چیست؟

این آیه چگونه به ما کمک می کند که دیگران را ببخشیم؟

از یک‌ دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان در مورد بخشیدن کسی به اشتراک بگذارید؟

چرا و چگونه آن فرد را بخشیدید؟

این چگونه به تو کمک کرد؟

کاربرد

چگونه یک نفر را می بخشیم؟

چه مراحلی را باید بگذرانیم تا تفکر و اعمالمان را تغییر دهیم؟

دعا کنید و از خدا بخواهید تا به شما کمک کند که هر زمان نیاز به بخشیدن کسی داشتید بتوانید او را ببخشید

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که تو مرا می بخشی، و اکنون من هم هر کسی که به من صدمه زد را می بخشم و فراموش می کنم. لطفا به آن افراد برکت بده. شکرت می کنم که قلب مرا درمان می کنی و مرا از هر گونه آسیب یا تلخی رها می کنی

آیه کلیدی

Study Tags.