رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

رابطه عالی


دیگران را در اولویت قرار دادن

خداوند از طریق کتاب مقدس به ما می آموزد که چگونه روابط خوبی داشته باشیم. البته که این به معنی تغییر در دیگران نیست، بلکه در مورد تغییر خودمان برای تبدیل شدن به یک عضو بهتربرای خانواده، دوستان و یا زندگی مشترک است. ما باید بدانیم که دیگران را بیشتر در نظر داشته باشیم

اصول رابطه عالی

نسبت به دیگران چه رفتاری باید داشته باشیم؟

این آیه ها به شما چگونه کمک می کند که روابط خوبی داشته باشید؟

یک عضو خوب خانواده بودن

خدا نوید یک زندگی پر برکت را به آنانی که به والدینشان احترام می گذراند می دهد

چه کاری می توانیم انجام دهیم که والدینمان را شاد کنیم؟

یک‌ دوست خوب بودن

چه چیزی را از این آیات کتاب امثال در مورد دوست خوب بودن می آموزیم؟

چه چیزی در این آیه در مورد انتخاب دوستان و یک‌ دوست خوب بودن می آموزیم؟

تبدیل شدن به یک شریک خوب زندگی

چه نوع خصوصیات شخصیتی باید داشته باشیم تا یک همسر خوب باشیم؟

چگونه باید با زنان و مردان دیگر که شریک زندگی ما نیستند برخورد کنیم؟

از یک‌ دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان از کاری که برای درست کردن یک رابطه خانوادگی انجام داده اید به اشتراک بگذارید؟

آیا داستانی در مورد کاری که برای بهبود بخشیدن یک رابطه دوستانه انجام داده اید دارید؟

آیا سوال دیگری در مورد روابط دارید؟

کاربرد

چه کاری برای بهبود روابطی که دارید می توانید انجام دهید؟

در این هفته برای یک دوست خوب بودن چه کاری می توانید انجام دهید؟

چگونه می‌توانم دوستان جدید پیدا کنیم؟

چگونه می توانید خود را برای یک شریک خوب زندگی بودن آماده کنید؟

تمرین: برخی از موارد بخش کاربرد را امتحان کنید و نتیجه آنرا هفته آینده با گروه در میان بگذارید.

نمونه دعا

خداوندا، شکرت می کنم که می خواهی روابط عالی داشته باشم و در کناب مقدس نحوه داشتن آنرا به من نشان داده ای. من تمامی روابطم را به تو می سپارم

آیه کلیدی