هدایت دیگران بطرف عیسی مسیح

کمک به مردم از طریق دعا و کلامبا زندگی و قدرت

اشتراک گذاری کلام خدا بدون آموزش قدرت خدا، مثل دادن کیک به مهمانتان است بدون اینکه بگذارید آن را میل کند. ما باید کلام خدا را به صورت جسورانه و قدرتمند به اشتراک بگذاریم تا زندگی افراد را تغییر دهد. پس از امتحان کلام خدا و تجربه قدرت دعا، زندگی آنها لمس خواهد شد و پیشرفت خواهد کرد

اهمیت کلام خدا

با توجه به متون زیر، نقش کلام خدا در زندگی دیگران را لیست کنید

مثال پولس

نمونه های زیر نشان می‌دهند که پولس چگونه از طریق کلام به دیگران آموزش داد

کلام خدا می بایست باعث تشویق و پیشرفت باشد

از طریق روح‌القدس هدایت شو

چرا پولس برای سادگی ارزش قائل بود؟

هراس نداشته باش که گناه را “گناه” اعلام کنی

پولس چه چیزی را گناه می خواند؟

فکر نکن که باید به تمام جزییات توجه کنی. روی اصل موضوع تمرکز کن

موضوع اصلی در این مثال چه بود؟

احساس همدردی با نگرش های منفی، دلسوزی نسبت به خود و یا تفکر های اشتباه نکن

دعا

با توجه به متون زیر، نقش عبادت را در زندگی مردم لیست کنید

بپرسید

آیا می توانید یک داستان از آموزش کلام خدا به کسی به اشتراک بگذارید؟

از کجا می دانید که چه موردی از کلام خدا را به اشتراک بگذارید و در هر موقعیتی چگونه دعا کنید؟

کاربرد

چگونه می توانید آماده آموزش کلام خدا و دعا شوید؟

از چه موقعیت هایی در این هفته می توانید استفاده کنید؟

دعا

خدایا، به من کمک کن که یک خدمتگزار خوب برای کلام و دعای تو باشم. از تو برای مثال پولس در مورد عشق، ایمان و قدرت روح القدس ممنونم. می خواهم که کلام و دعای تو در من همانگونه که تو می‌خواهی عمل کند

آیه کلیدی