مقدمه

چگونگی نوشتن وقایعمطالعه و تفکر در مورد کلام خدا به صورت روزانه به ما کمک می کند تا قویتر و نزدیکتر به او رشد کنیم. یک نمونه نوشتن وقایع مانند آنچه که در این بخش آمده است، به شما کمک میکند تا مطالعه کتاب مقدس و استفاده کلام خدا در زندگیتان به یک عادت روزانه تبدیل شود

یک برنامه مطالعه کتاب مقدس به شما جهت تصمیم گیری با هدف (عاقلانه) کمک‌ می کند، در اینجا یک نمونه بیان شده است. از این موقعیت استفاده کنید و ببینید که خدا قصد بیان چه مطلبی به شما را داشته است، و برای به اشتراک گذاری کلام تازه خداوند با دوستانتان آماده باشید

نمونه نوشتن وقایع

اول – تاریخ را بنویسید

دوم – موضوع را کنار تاریخ یادداشت کنید، اما آن را تا بعد خالی بگذارید

سوم – متنی که از کتاب مقدس می‌خواهید در آن روز مطالعه کنید را یادداشت کنید

چهارم – افکار و ایده های کلیدی تان در مورد آن عبارت را یادداشت کنید

پنجم – در یک سطر، یک دعا در مورد تفکرتان بنویسید

ششم – قسمت موضوع را اکنون با یک عبارت پر کنید

پس از چند هفته الگوهایی از آنچه که خدا به شما گفته را مشاهده خواهید کرد

مثال نوشتن وقایع

بیست و دوم ژانویه

موضوع: قلب من یک بستر (خاک) مناسب برای کلام خدا است

13:1-24 متی

برزگر، خدا، همیشه دانه بکار، کلام او

ثمره یک‌ دانه به نوع زمینی که در آن کاشته می شود بستگی دارد

دانه حقیقت خدا است

دانه ای که در یک زمین خوب کاشته شود، چندین برابر ثمره دارد – ۳۰ برابر، ۶۰ برابر و یا ۱۰۰ برابر

نتیجه – باید قلبم (خاک مناسب) را برای کلام خدا آماده کنم

دعا – خدایا، من امروز قلبم را برای شنیدن کلام تو آماده می کنم

Study Topics