پایه ریزی قوی

مرگ و رستاخیز عیسی مسیحرستاخیز عیسی مسیح، تبدیل و شکوه جسم او است. کلمه یونانی آن “آناستازیا” به معنی بلند شدن یا برخواستن است. شواهد امن بسیاری درباره رستاخیز عیسی مسیح در متون ثبت شده است

آیا عیسی مسیح واقعا مرد؟

بسیاری از مذهبیان و فعالان سیاسی، یهودیان و رومیان، پیلاتس را ترغیب به کشتن عیسی مسیح کردند و می خواستند که از مرگ و دفن او مطمئن شوند. به همین دلیل اقدامات احتیاطی بسیاری انجام شد

1. مسیح از طریق به صلیب کشیده شدن مرد. چه کسی مسئول تایید به صلیب کشیده شدن او بود؟

چه کسی از جسد عیسی مسیح نگهداری می کرد؟

جسد عیسی مسیح با چه چیزی پیچیده شده بود؟

مقبره از چه چیزی ساخته شده بود؟ چه چیزی در دهانه مقبره غلتانیده شده بود؟

بر اساس شنیده ها، سنگ هایی که در دهانه مقبره غلتانیده شده بودند حدود دو تن وزن داشتند

پیلاتس مقبره را چگونه حفاظت می کرد؟

بر اساس روایت ها، یک گارد رومی شامل شانزده مرد از جنگاورترین ها بودند. همچنین مقبره توسط مقامات رسمی روم مهر و موم و پلمپ شده بود. جزای شکستن پلمپ مرگ بود

برخی از شواهد لغزش ناپذیر رستاخیز عیسی مسیح

1. قبر خالی بود

2. جسمی در لباس های درون قبر نبود

3. شواهد بسیار

شواهد را بر اساس متون زیر نام ببرید

4. سنگ بزرگ به کنار غلتانیده شده بود

5. دشمنان عیسی مسیح رستاخیز او را رد نکردند

6. زندگی تغییر یافته شاگردان

بپرسید

آیا سوالی درباره مرگ و رستاخیز عیسی مسیح دارید؟

کاربرد

با علم به اینکه عیسی مسیح از مرگ برخواسته، چگونه می‌توانید هر روز مطمئن و بدون ترس زندکی‌ کنید؟

نمونه دعا

عیسی مسیح خداوند، شکرت می کنم که بر روی صلیب به خاطر من مردی. من در تو شادی می کنم زیرا که تو بر مرگ یک بار و برای همیشه غلبه کردی

آیه کلیدی

Study Topics