تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

رستاخیز عیسی مسیحعیسی مسیح زنده شد

خبر خوش! عیسی مسیح زنده شد! این به این معنی است که او از مرگ قدرتمند تر است و ما با خوشحالی می توانیم با او‌ تا ابد زندگی کنیم. ما می توانیم با همین قدرت رستاخیز و با اطمینان خاطر از امید به آینده ابدیمان، زندگی کنیم

پیروزی عیسی مسیح بر مرگ

جسد عیسی مسیح چگونه دفن و از آن محافظت شد؟

صبح یکشنبه چه اتفاقی افتاد؟

عیسی مسیح پس از کشته شدنش چه کرد؟

چند نفر عیسی مسیح را مجددا زنده دیدند؟

واکنش ما

چگونه می‌توانیم نجات پیدا کنیم و به زندگی ابدی دست یابیم؟

دریافت این زندگی جدید چگونه می‌تواند سبک زندگی ما را تغییر دهد؟

دریافت این زندگی جدید چگونه می تواند طرز تفکر ما را تغییر دهد؟

امید ما

رستاخیز عیسی مسیح برای ما چه مفهومی دارد؟

قیام عیسی مسیح چگونه می تواند به ما در دوران مشکلات کمک کند؟

چگونه می توانیم به آینده خود امیدوار باشیم؟

از یک دوست بپرسید

آیا به رستاخیز اعتقاد داری؟

سوال دیگری در مورد رستاخیز عیسی مسیح دارید؟

کاربرد

فکر می کنی رستاخیز عیسی مسیح چگونه می تواند زندگی تو را تغییر دهد؟

نگرش فکری ما نسبت به آینده چه می تواند باشد؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، تو بی نظیر و قدرتمند هستی! من به رستاخیز تو اعتقاد دارم و برای تو زندگی خواهم کرد. من نیروی رستاخیز تو را دریافت می کنم و می‌خواهم که تا ابدیت با تو باشم

آیه کلیدی

Study Topics