رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

شادی


همیشه شادی کردن

شادی از شناخت خداوند، عشقش نسبت به ما و نجاتش سرچشمه می‌گیرد. این یک احساس سطحی که بر اساس موقعیت ما بیاید و برود نیست. خدا می خواهد که تمام شادی را همیشه داشته باشیم. می توانیم این را از طریق فهمیدن حقیقت خداوند و تصمیم به شادی در او داشته باشیم

شادی چیست؟

اول تسالونیکیان 5:16 می گوید همیشه شاد باشید

چگونه شادی از خوشحال بودن متفاوت است؟

در چه زمینه ای شادی از فقط یک احساس بودن بیشتر است؟

به نظر شما در چه زمینه هایی شادی ما را قوی نگه می دارد؟

آیا ممکن است در شرایط سخت شاد بود؟ چگونه؟

چرا باید در شرایط سخت شاد باشیم؟

افزایش دادن شادی

بر اساس این آیه ها، چگونه می توانیم شادیمان را افزایش دهیم؟

از یک دوست بپرسید

شادی به شما در شرایط سخت چگونه کمک کرده است؟

آیا در مورد شادی سوال دیگری دارید؟

کاربرد

چگونه یک درک بهتر از شادی می تواند به شما در زندگیتان کمک کند؟

چه چیزی شما را از روزانه شاد بودن باز می دارد؟

در این هفته چه کاری می توانید انجام دهید تا شاد بودن و افزایش شادی در زندگیتان را تمرین کنید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرگزارت هستم که می خواهی من شاد باشم، و شکرت می کنم که فقط از طریق تو می توانم ابن را در هر موقعیتی داشته باشم. شکرت می کنم که مرا نجات دادی و همیشه با من هستی

آیه کلیدی