رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

نور بر تاریکیزندگی کردن در حقیقت خداوند

خدا ما را از پادشاهی تاریکی نجات داد و ما را در پادشاهی روشن خویش پذیرفت! در هر زمینه از زندگی ما می بایست در نور او قدم برداریم، و به او اجازه دهیم تا زخم ها و گناهان پنهان ما را به چالش بکشد و درمان کند

زندگی در تاریکی

تاریکی، شما را یاد چه چیزی می اندازد؟

چرا برخی از افراد ترجیح می دهند که در زندگی کردن در تاریکی بمانند؟

نتایج زندگی کردن در تاریکی چیست؟

نور چیست؟

عیسی مسیح چگونه به خود اشاره می کند؟ به نظر شما این به چه معنی است؟

چگونه کلام خدا می تواند یک نور برای ما باشد؟

عیسی مسیح، نور، بخش پنهان و تاریک زندگی ما را نشان می دهد، و به همین دلیل او می تواند درمان، بخشش و زندگی بیاورد

زندگی کردن در نور

خدا برای ما چه کرده است؟

از آیه های زیر در مورد زندگی کردن در نور خدا چه می آموزیم؟

درخشش نور ما برای دیگران

اشعیا پیشگویی کرد که زمانی که نور خدا بر ما بتابد، ما در این دنیای تاریک مشخص خواهیم بود و افراد زیادی می خواهند به سمت این نور بیایند

چرا باید نور ما برای دیگران بدرخشد؟

خدا از ما چه می خواهد که انجام دهیم؟

از یک‌ دوست بپرسید

آیا می توانید یک‌ داستان در مورد درخشش نور خدا در زندگیتان به اشتراک بگذارید؟

کاربرد

چه کاری می توانید انجام دهید تا همیشه در نور خدا زندگی کنید؟

چه زمینه هایی از زندگیتان را می بایست در نور خدا بیاورید؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که مرا از تاریکی نجات دادی. لطفا زمینه هایی از زندگیم را که هنوز باید در نو‌ر تو بیاورم به من نشان بده. شکرت می کنم که مرا تغییر می دهی و هر روز هدایت می کنی

آیه کلیدی

Study Topics