رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

غلبه بر طرد شدنخدا ما را می پذیرد

خیلی از افراد در‌زمان هایی احساس می کنند از زندگیشان طرد شده اند. صدمه دیدن از شخصی نزدیک و یا در رابطه ای شکننده بودن می توانند به ما حس مورد قبول دیگران واقع نشدن و تنهایی بدهند. خبر خوش این است که خداوند دردهای ما را درمان می کند، او ما را می پذیرد و بدون قید و شرط عاشق ما است

درد طرد شدن

کتاب یوحنا فصل ۴ آیه ۲۹-۳ را مطالعه کنید و به این سوال ها پاسخ دهید

این زن به تنهایی در وسط یک‌ روز گرم آمد چون او چندین بار ازدواج کرده بود و به همین دلیل از قوم خود طرد شده بود

چرا آن زن توسط عیسی مسیح غافلگیر شد؟

در زندگی چه اتفاقی می‌تواند بیفتد تا کسی حس کند طرد شده است؟

عواقب احساس طرد شدگی چه چیزهایی می تواند باشد؟

مردم برای پذیرفته شدن توسط دیگران چه کارهایی انجام می دهند؟

عیسی مسیح چگونه نشان داد که آن زن را پذیرفته است؟

عیسی مسیح رد شد

از کجا می دانیم که عیسی مسیح از احساس ما در مورد طرد شدن آگاه است؟

چگونه می توانم بر طرد شدن غلبه کنیم؟

در این داستان از کتاب یوحنا فصل ۴، زندگی آن زن، زمانی که تصمیم گرفت به آنچه که عیسی مسیح گفته بود ایمان داشته باشد، کاملا تغییر کرد. بیایید این چند قدم را برداریم و این آیه ها را در زندگیمان به کار بریم

اول – عشق بی قید و شرط خدا را بپذیر

دوم – خواسته هایتان را با “آب حیات” خداوند تعویض کنید

سوم – شاد باشید که فرزند خدا شده اید

از یک دوست بپرسید

  • آیا تا به حال احساس طرد شدن داشته اید؟
  • چگونه می توانید بدانید که خدا شما را پذیرفته است؟

کاربرد

بیایید زمانی که دعا می کنیم، از خدا بخواهیم تا در قلبمان جست و جو کند و هر طرد شدگی که برای خود نگه داشته ایم و هر تاثیری که در زندگیمان گذاشته است را برای ما آشکار کند. به یاد داشته باشید که خداوند ما را می پذیرد و بدون هیچ قید و شرطی عاشق ما است و می تواند هر درد طرد شدگی مان را درمان کند

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که عاشق من هستی و مرا می پذیری. من این احساس طردشدگیم را به تو می سپارم و درمانم رو از تو دریافت می کنم و هر کسی که به من صدمه زده را می بخشم. از تو ممنونم که مرا فرزند خودت کرده ای

آیه کلیدی