رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

غلبه بر گناهکتاب مقدس به ما می آموزد که ما از روح، ذهن و بدن هستیم

مادامی که روح ما دوباره متولد و ذهن ما دوباره تازه شده، این بدن ما است که پولس آن را ضعیف توصیف می‌کند

خبر خوش این است که می توانیم به روح القدس اجازه دهیم که ما را به سمت قدرت و پیروزی هدایت کند

قدم زدن در روح

روح القدس چه نوع ثمره و یا میلی در ما ایجاد می کند؟

چرا ما به هدف داشتن احتیاج داریم؟

خدا چگونه در ما کار می کند؟

چرا گناه دیگر نمی تواند به شما فرمان دهد؟

قدم زدن در نور

راه رفتن در نور چه تاثیری بر زندگی ما دارد؟

خودتان را با سلاح (خداوند) تجهیز کنید

اسلحه خدا چگونه به ما کمک می کند؟

اجزا مختلف اسلحه خدا چه هستند؟

 

از یک دوست بپرسید

آیا می خواهید که دوستتان روی شما حساب کند (راه رفتن در نور)؟

فکر می کنید که روح القدس چگونه می تواند به شما کمک کند؟

 

کاربرد

چند قدم که می توانید بردارید تا به شما برای غلبه بر گناه کمک کند چه هستند؟

آیا روح القدس را دریافت کرده ای؟ اگر نه، مایلی که او را امروز دریافت کنی؟

 

نمونه دعا

عیسی مسیح، شکرت می‌کنم که بر روی صلیب بر گناه غلبه کردی. من روح القدس را برای یادآوری فیض و قدرت بی نظیر تو احتیاج دارم. می خواهم ثمره خوبی بیاورم، سلاح های تو را بر تن می کنم تا بتوانم قدرت تو را برای مبارزه همراه خود داشته باشم

آیه کلیدی

Study Topics