تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

خدا را در اولویت قرار دادنوقف زندگیمان به خدا

وقف شده به معنی “مقدس بودن” و یا “ویژه بودن” برای یک هدف خاص است. هیچ چیز با ارزش تر از داشتن یک زندگی مختص به خدا نیست. خدا را در اولویت قرار دادن و روزانه با برنامه او زندگی کردن، در قلب ما هدف ایجاد می کند و به زندگی ما مفهوم می دهد

خدا را شماره یک کردن

ویژه شمردن

ما چگونه ویژه شمرده می شویم؟

نه به بت پرستی

چرا خدا نمی خواهد که ما معبود دیگری در زندگی داشته باشیم؟

وعده به کسانی که فقط خدا را پرستش می کنند چیست؟

عیسی مسیح با این وسوسه چگونه مقابله کرد؟

بر اساس متون زیر، چند نمونه از معبود های دیگر که ما پیش از خدا قرارشان می دهیم چه هستند؟

ثروت چگونه می تواند به بت تبدیل شود شود؟

خدا از ما می خواهد که با چه دیدی ثروت را ببینیم؟

آن مساله مهمتر چه بود؟

آیا خانواده می تواند به یک بت تبدیل شود؟

آیا خدا می تواند خانواده‌مان را به ما بازگرداند در صورتی که او را در اولویت قرار دهیم؟

بپرسید

در چه زمینه هایی خدا شما را به چالش کشیده است که او را در اولویت قرار دهید؟

کاربرد

چه کاری باید انجام دهید تا خود را وقف خداوند کنید؟

دعا

خدایا، به من کمک من تا تو را در زندگیم در اولویت قرار دهم. من این را وقف کردن خود برای تو می دانم. می خواهم تمامی بت ها و چیزهایی که مرا وسوسه و از تو دور می‌کند کنار بگذارم. مرا سرشار از برنامه هایی که برای من داری کن

آیه کلیدی

Study Topics