رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

رابطه جنسی توسط خدا طراحی شدهزمانی که کتاب مقدس در مورد “یک جسم” صحبت می کند، منظور رابطه جنسی است. رابطه جنسی، ترکیب کردن جسم، روح و روان است. این به معنی رها شدن و آشکار کردن تمامی رویاهایتان، عمیق ترین خواسته هایتان، انرژی و عشق نسبت به همسرتان است که به او بهترین هدیه یعنی “خودتان” را بدهید. رابطه جنسی جمله “دوستت دارم” را به صمیمیترین شکل ممکن بیان می کند. خداوند رابطه جنسی را برای این طراحی که “دو نفر” با ازدواج “یک نفر” بشوند. بنابراین رابطه جنسی، هدیه ویژه خدا برای عروسی به تو است

برکت ازدواج

خداوند چگونه ازدواج را برکت می دهد؟

از لحاظ جنسی پاک ماندن

چگونه می توانیم از لحاظ جنسی پاک بمانیم؟

زنان و مردان باید چگونه از خود در مقابل پورنوگرافی (عکس و فیلم های مستهجن جنسی) حفاظت کنند؟

پورنوگرافی در ازدواج همانند معرفی یک نفر سوم به ازدواجتان است

چرا یک زوج مزدوج باید از پورنوگرافی اجتناب کنند؟

چه دلگرمی و یا پندی از آیات زیر می توانید بگیرید؟

خدا به ما در مقابل وسوسه چگونه کمک می کند؟

چگونه می توانیم قدرت را دریافت کنیم؟

آیا ما در این مبارزه تنها هستیم؟

چرا این موضوع که خالق خود را بشناسیم اهمیت دارد؟

با افراد همجنس و یا جنس مخالف خود چگونه باید برخورد کنیم؟

نقش روح القدس چیست؟

خدا قصد ندارد که رابطه جنسی را از ما بگیرد. بلکه او می خواهد از ما محافظت کند تا اینکه در زمان مناسب بتوانیم هدیه رابطه جنسی را به آن صورت که خدا قصد دارد دریافت کنیم – این فوق العاده است! بدون ترس، عدم احساس امنیت، درد و یا خجالت

به نظر شما چرا از لحاظ جنسی پاک بودن برای یوسف اهمیت بسیار داشت؟

از یک دوست بپرسید

پاک بودن از لحاظ جنسی برای شما به چه میزان حائز اهمیت است؟ چرا؟

کاربرد

آیا تا به حال از خدا خواسته ای که به تو کمک کند از لحاظ جنسی پاک بمانی؟

چگونه پاک بودن جنسی را می توانی تبدیل به یک اولویت در زندگیت کنی؟

نمونه دعا

پروردگارا، من می خواهم تو را نفر اول در زندگیم قرار دهم. می خواهم که تو را بشناسم و راه تو را ادامه دهم! به من کمک کن تا از لحاظ جنسی پاک بمانم. به من کمک کن تا یک چشم انداز بزرگ برای یک ازدواج بی نظیر داشته باشم، جایی که می توانم هدیه رابطه جنسی و لذت را بدهم و بگیرم

آیه کلیدی

Study Topics