پایه ریزی قوی

ایمانایمان، آگاهی از جانب روح القدس است که آنچه که به صورت طبیعی نمی توانیم ببینیم را ببینیم. کناب مقدس آنرا اینگونه بیان می کند

بواسطه این مکاشفه، ایمان به عمل ختم می شود. ایمان یک کلمه حرکتی است و این پایه ایمان ما به عیسی مسیح است

پدر ایمان

کناب مقدس به ابراهیم به عنوان “پدر ایمان” اشاره می کند. او وعده ای از خدا دریافت کرد که او پدر ملت ها خواهد بود، با وجود این حقیقت که این امر برای او و همسرش غیر ممکن بود که بچه داشته باشند، او انتخاب کرد (تصمیم گرفت) به وعده خداوند ایمان (اعتماد) داشته باشد

ابراهیم نمونه بی نظیری برای ما است! در مورد ایمان او مطالعه کنید در 4:13-21 رومیان

او چگونه می توانست این وعده را دریافت کند؟

وضعیت جسمانی سارا و ابراهیم چگونه بود؟

عکس العمل ابراهیم در برابر شرایطی که در آن قرار داشت چه بود؟
این داستان در مورد ایمان چه چیزی را به ما آموزش می دهد؟

در مورد ایمان

چگونه ایمان را به دست می آوریم؟

چگونه نجات را دریافت می کنیم؟

زندگی پاک چه تأثیری دارد؟

ایمان ما چگونه می‌تواند تقویت شود؟

معجزات به این منظور هستند که پیروزی برای پدر را به ارمغان بیاورند و به تقویت ایمان ما کمک کنند
چه معجزاتی دیده اید که ایمان شما را افزایش داده است؟

بهترین همراه ایمان چیست؟

امتحان کردن ایمان ما چه چیزی را ایجاد می کند؟

بپرسید

آیا خدا به شما یک آیه یا وعده ای از کتاب مقدس داده است؟

برای دریافت وعده خدا، چه کاری باید انجام دهید؟

کاربرد

من شخصا چگونه می‌توانم ایمانم را افزایش دهم؟

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که کلام تو حقیقت است. من به آن توکل می کنم و ایمان دارم که می توانی در زندگی من از طریق قدرت توانایت وعده هایت را به حقیقت در بیاوری

آیه کلیدی