تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

امتحان، آزمایش و وسوسهدرد در حال افزایش

امتحان ها به ما نشان می دهند که ما از چه ساخته شده ایم. آنها قوت و ضعف درون ما را نمایان می کنند. اما خداوند در امتحان، آزمایش و وسوسه همراه ما است تا به ما کمک کند در جاهایی که ضعیف بوده ایم و یا نیاز به رشد داشته ایم قوی شویم. خدا از ما می خواهد که به بهترین خود تبدیل شویم و به ما در چالش های بسیار زندگی کمک می‌کند

امتحان ها

آنها چگونه امتحان شدند؟ انتظار چه چیزی را می توانیم داشته باشیم؟

چگونه می توانید خود را امتحان کنید؟

خدا از آنانی که پیروی می کنند چگونه محافظت می کند؟

آزمایش ها

هدف از آزمایش ها چیست؟

چه چیزی برای خدا اهمیت دارد؟

چگونه خدا افراد با خدا را از آزمایش ها نجات می دهد؟

مشکلات ما تا چه زمان باقی می مانند؟

آنها چه چیزی تولید می کنند؟

وسوسه

وسوسه از کجا سرچشمه می گیرد؟

شیطان تمایلات قوی ما را پیش بینی می کند و بر روی آنها کار می کند
چند نمونه که نشان می‌دهند می باید تسلیم خدا باشیم چه هستند؟

مثال بی نظیر برای ما – عیسی مسیح

چگونه عیسی مسیح در امتحان ها به ما کمک می کند؟

عیسی مسیح چه چیزی را تحمل کرد و چرا؟

از مثال غلبه عیسی مسیح بر وسوسه چه می آموزیم؟

چگونه باید دعا کنیم؟

از یک‌ دوست بپرسید

آیا می توانید تجربه خود از یک امتحان که به رشد شما کمک کرده را به اشتراک بگذارید؟

کاربرد

آیا در حال حاضر در زمینه خاصی در حال امتحان شدن هستید؟

چگونه می‌توانید آنچه که در اینجا فرا گرفتید را برای موقعیت خود به کار ببرید؟

دعا

خدایا، لطفا به من کمک کن تا در زمان امتحان ها، آزمایش ها و وسوسه شدن بتوانم دوام بیاورم. به من قدرت بده تا تسلیم وسوسه نشوم، و مرا از شر شیطان نجات بده

آیه کلیدی

Study Topics