تقویت رابطه ام با عیسی مسیح

ده یکبنا کردن کلیسا محلی و یک برکت برای زندگیمان

ده یک، یک اصل خدایی است که ۱۰ درصد از درآمدمان را به خدا از طریق کلیسا، که او از ابتدا در آن بوده است می بخشیم

زمانی که ما ده یک می دهیم، در واقع خدا را مسائل اقتصادیمان در اولویت قرار می دهیم. ده به یک ما برای ساخت کلیسا، کمک به رشد و تاثیر بر روی تعداد بیشتر مردم و جهان استفاده می شود. ما از پول خود برای یک بهره ابدی استفاده می کنیم

خدا نیز وعده می دهد که زندگی ما را سرشار از برکت می کند! نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه در تمامی زمینه های زندگی. به ما برکت داده شده تا بتوانیم به دیگران نیز برکت دهیم

برکت ده یک

به چه منظور می باید ده یک خود را به معبد خداوند و یا به کلیسا هدیه دهیم؟ منظور از کمبود چیست و چگونه میتوان این کمبود برطرف شود؟

در کناب مقدس این تنها زمانی است که خدا می گوید او را امتحان کنیم وعده او برای زندگیمان چیست؟

احترام گذاشتن به خدا یعنی ارائه بهترین خود به او که این امر شامل امور اقتصادی نیز می شود. زمانی که یک دهم از درآمدمان را به خدا اختصاص می دهیم، او “انبارهای” ما را سرشار و “خمره های” ما را لبریز می کند

انبارها و خمره ها نشان دهنده چه چیزی در زندگی شما هستند؟

خدا یک بخشنده شاد را دوست دارد

اگر با دلی سخت دانه ای را بکاریم چگونه درو خواهیم کرد؟ اگر که با دل خوش و بخشنده آنرا بکاریم چگونه درو خواهیم کرد؟

خدا از هدیه دادن ما با دلی خوش خوشنود است. ما نباید احساس فشار برای بخشیدن داشته باشیم، بلکه باید با قلبی شکرگزار برای هر آنچه که عیسی مسیح برای ما انجام داده است ببخشیم

آیا شما همیشه با قلبی خوشحال می بخشید و یا اینکه با پشیمانی؟ بیایید از این به بعد با شادی ببخشیم

در زمان پولس، حقوق به صورت هفتگی پرداخت می شد. این می تواند در محل کار شما به صورت هفتگی، دو هفتگی ‌و یا ماهیانه باشد چرا مساله زمان صرف کردن و آماده شدن برای بخشیدن اهمیت دارد؟

ده یک ما برای خدا مقدس است

درواقع یک دهم از درآمد ما، از هر جا که باشد، متعلق به خدا است. آن دارایی ما نیست، بلکه ما فقط احترام می گذارید و آنچه که متعلق به خدا است را باز می گردانیم

کتاب مقدس می گوید که ده یک ما مقدس و برای خدا خاص است. این یک مفهوم ویژه برای او‌ دارد زیرا که این نشان دهنده اولویت او در تمامی زمینه های زندگی ما است

زمانی که خدا را با ده یک و نوبر مقدس درآمدمان ارج می نهیم، مابقی درآمد ما نیز مقدس می شود. ده یک، یک ریشه مقدس است که ثمره مقدس آن در زندگی ما بوجود می آورد

در صورتی که می خواهیم زندگی پر ثمره داشته باشیم چه باید کنیم؟

از یک‌ دوست بپرسید

  • آیا از زمانی که ده یک را هدیه می دهید، متوجه بنا شدن کلیسا توسط خداوند شده اید؟
  • آیا برکت خدا را در زندگیتان دیده اید؟ یک داستان که در آن به شما برکت داده شده چیست؟
  • آیا سوال دیگری در مورد ده یک دارید؟

کاربرد

آیا تا به حال ده یک را امتحان کرده اید؟ امروز شروع کنید

نمونه دعا

خدایا شکرت می کنم که می خواهی به زندگی من برکت دهی. دعا می کنم که تو از ده یک من برای ساخت کلیسا و گسترش پادشاهی ات استفاده کنی. به من کمک کن تا یک زندگی به سخاوتمندانه و پر برکت داشته باشم تا بتوانم برکت دهم

آیه کلیدی

Study Topics