رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

اعتماد به خدابا تمام وجود

خداوند از ما می خواهد که با تمام وجود به او اعتماد داشته باشیم. این بدان معنی است که رابطه ما با او سالم است و ما می‌توانیم از آرامش و شادی از سمت او لذت ببریم. ما باید در زمینه هایی که به او به اندازه کافی اعتماد نداریم، خود را بهبود ببخشیم تا که بتوانیم بیشتر رشد کنیم

ما به چه چیزی اعتماد می کنیم؟

دیگران؟

زمانی که به چیزهای نا درست توکل می کنیم، چه اتفاقی می افتد؟

چه چیزی ما را از اعتماد به خداوند باز می دارد؟

ما نگران چه مسائلی هستیم؟

عیسی مسیح شاگردانش را برای اینکه به اندازه کافی به او اعتماد نداشتند سرزنش کرد. چه چیزی آنها را نگران کرده بود؟

چه مسئله دیگری در رشد اعتماد شما به خدا مشکل ایجاد می کند؟

چرا باید به خدا اعتماد داشته باشیم؟

چرا خداوند لیاقت اعتماد ما را دارد؟

در صورتی که به خداوند همچنان در زندگیمان اعتماد داشته باشیم، نتیجه چه خواهد بود؟

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید داستان خود در مورد رشد اعتماد به خدا را به اشتراک بگذارید؟

آیا سوال دیگری در مورد اعتماد کردن دارید؟

کاربرد

در یوحنا 14:1عیسی مسیح گفت – دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید

چگونه می توانیم دلمان را از اضطراب باز داریم؟
چگونه می‌توانیم اعتمادمان به خداوند را افزایش دهیم؟

تمرین در خانه: اقرار کردن به توکل

این هفته بر روی این آیه ها تمرکز کنید

نمونه دعا

خدایا، من از اینکه توکلم به مسائل دیگر هست شرمنده ام. لطفا به من نشان بده که چگونه باید قلبم را تغییر دهم. شکرت می کنم که می توانم با تمام وجود و قلبم به تو اعتماد کنم

آیه کلیدی