شروع کردن رابطه ام با عیسی مسیح

گناه چیست؟به خطا زدن

کلمه اصلی برای گناه به معنی “به خطا زدن” است، درست مانند تیراندازی با کمان. در کتاب مقدس گفته شده است که تمامی ما گناه کرده ایم و از شکوه و جلال خداوند افتاده ایم

گناه، به تمامی چیزهای اشتباهی که گفته ایم، انجام داده ایم و یا در موردشان فکر کرده ایم گفته می شود

مبارزه با گناه

چرا گناه می کنیم؟

عیسی مسیح درباره گناه چه گفت؟

چند نمونه از گناه چیست؟

نتیجه گناه

در چه زمینه هایی گناه بر زندگی ما تاثیر گذاشته است؟ – به طور مثال درباره بعد روحانی، ارتباطی، ابدی و‌ یا غیره فکر کنید

پیروز شدن بر گناه

چگونه می توانیم در زندگیمان بر گناه غلبه کنیم؟

از یک دوست بپرسید

آیا می توانید یک داستان در مورد غلبه کردن بر گناه به اشتراک بگذارید؟

سوال دیگری در مورد گناه دارید؟

بیایید در زمانی که دعا می کنیم، از خدا بخواهیم تا در قلبمان جست و جو‌ کند و گناهانمان و تاثیراتی که آنها بر زندگیمان گذاشته اند را برای ما آشکار کند. به یاد داشته باش که خدا گناهان ما را می بخشد و او قادر است تا ما را از عواقب گناه درمان کند.

کاربرد

تمرین

مشاهده کنید که داوود چگونه با گناه کنار آمد و از بخشش خداوند لذت برد

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرت می کنم که برای من مردی تا بهای گناهان مرا بپردازی. شکرت می کنم که مرا می بخشی. لطفا به من کمک کن تا زندگی پاک و مورد رضایت تو داشته باشم

آیه کلیدی

Study Topics