رشد کردن در رابطه ام با عیسی مسیح

چرا عیسی مسیح انسان شد


با وجود اینکه عیسی مسیح خود خدا است، او خود را کوچک کرد و در قالب انسان به زمین آمد تا یک برنامه بزرگ را انجام دهد – تا ما را وارد رابطه با خدا بکند. به دلیل شکل انسانی او، او به راحتی می تواند شرایط انسانی ما را درک کند. اما همچنین به دلیل شکل انسانی او، ما می توانیم خدا بودن او را درک کنیم. او ما را به سمت پدر هدایت و به او متصل می‌کند

چرا عیسی مسیح انسان شد؟

متون زیر درباره کلام به ما چه می کویند؟

کلام (کلمه) به چه چیز شد؟

چرا عیسی مسیح تبدیل به انسانی همانند ما شد؟

چرا عیسی مسیح نقاط ضعف ما را می داند؟

چگونه می توانیم بیشتر شبیه به عیسی مسیح شویم؟

چرا ما قادر به بازتاب جلال خداوند هستیم؟

چگونه بیشتر شبیه به عیسی مسیح در این جهان زندگی کنیم؟

چرا ما قادر به انجام کارهای مشابه یا حتی بزرگ‌تر از عیسی مسیح هستیم؟

بپرسید

احساس ما نسبت به انسان شدن عیسی مسیح چیست؟

کاربرد

این اطلاعات از عیسی مسیح چگونه به شما برای نزدیکتر شدن به او کمک می کند؟

دعا

خدایا، شکرت می‌کنم که انسان شدی. این مساله به من کمک ‌می کند تا بدانم که تو هر چیزی که تجربه می کنم را کاملا درک می کنی. همچنین از این که شبیه به تو‌هستم احساس خوبی دارم، و تز طریق ایمان در تو می توانم بیشتر شبیه تو شوم

آیه کلیدی

Study Topics