การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

อับราฮัมเส้นทางของความเชื่อ

อับราฮัมได้ขึ้นชื่อว่าบิดาแห่งความเชื่อ เขาได้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยวิธีที่ง่ายดายเหลือเกินนั่นก้คือเชื่ออย่างสุดใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขา ซึ่งนั่นเองทําให้พระเจ้าพอพระทัยในอับราฮัมมากเนื่องจากความเชื่อของเขาซึ่งทําให้พระเจ้าอวยพรอับราฮัมและเชื้อสายของเขา ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั่นเองเราก้สามารถที่จะเป็นเชื้อสายของอับราฮัมได้ และเข้าร่วมในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อ อับราฮัม คําสัญญานั้นเราก้มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน!

พระสัญญาของพระเจ้า

เขียนลิสเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาใว้กับอับราฮัม

ทําไมอับราฮัมถึงได้ถูกเรียกว่าคนชอบธรรม?

ใครคือลูกหลานที่แท้จริงของอับราฮัม?

ใครจะได้รับพระพรของพระเจ้าที่ทรงสัญญาใว้กับอับราฮัม?

ใครสามารถมีส่วนร่วมในพระพรของอับราฮัมได้?

ความเชื่อของอับราฮัมที่มีต่อพระเจ้าและมันจะส่งผลอะไรกับเรา

ความสัมพันธ์ของอับราฮัมกับพระเจ้ามีพื้นฐานมาจากอะไร?

อับราฮัมเป็นบิดาของอะไร?

ลองอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของอับราฮัมที่มีต่อพระสัญญาของพระเจ้า

ความเชื่อของอับราฮัมที่มีต่อพระเจ้ามีความหมายกับเราอย่างไร?

ทุกพระสัญญาของพระเจ้าได้รับการเติมเต็ม

ลองอธิบายว่าคําสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงและกำลังจะเป็นจริงได้อย่างไร

ลองอธิบายว่าคําสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงได้อย่างไร.

คําสัญญาข้างต้นเกี่ยวกับผู้รับมรดกตามพระสัญญากล่าวถึงใคร?

ถามเพื่อน

ความเชื่อของอับราฮัมเป็นแรงบัลดาลใจให้ชีวิตคุณในด้านไหนบ้าง?

การนําไปใช้

อะไรคือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคุณ?

ในด้านไหนของชีวิตที่คุณอยากจะมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น?

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีความเชื่อในพระองค์มากขึ้น และ ใว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์โดยที่เชื่อว่าพระองค์จะทรงทําสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาใว้ให้เป็นจริง

ข้อพระคําภีร์

Study Topics