การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

ความมั่นใจในความรอด


บางครั้งเราก็อาจท้อใจและเริ่มสงสัยความรอดของเรา เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกได้ทุกครั้ง เราจำเป็นต้องปกป้องตัวเองจากความท้อใจ โดยการจำจดและเชื่อพระคำพระเจ้าและสิ่งที่พูดถึงเรา

ความบาปคุณได้รับการอภัย

ความบาปของเราได้รับการอภัยอย่างไร?

ทำไมเราจึงควรชื่นชมยินดี?

คุณรับความรอดด้วยความเชื่อ – รักษาความเชื่อ!

ทำไมเราจึงควรชื่นชมยินดี?

เราควรทำอะไรเมื่อเราสงสัย?

คุณมีชีวิตใหม่ในพระเจ้า!

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเป็นคริสเตียน?

ใครควรเป็นผู้นำชีวิตใหม่ของเรา?

วิถีชีวิตแบบไหนที่นำเราออกห่างจากพระเจ้า?

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชีวิตเราถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์?

จะเกิดอะไรขึ้นกับนิสัยความบาปของเราเมื่อเรามาเป็นคริสเตียน?

ถามเพื่อน

คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณรอดแล้ว?

คุณจะทำอะไรเพื่อปกป้องใจของคุณจากความสงสัยและความท้อใจ?

การนำไปใช้

นำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้เพื่อทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้น

นมัสการ – ชื่นชมยินดีในพระเจ้าสำหรับความรอดของคุณ
อธิษฐาน – บอกพระเจ้าว่าคุณรู้สึกอย่างไรและอธิษฐานด้วยความเชื่อ
พระคัมภีร์ – อ่าน จดจำ และทบทวนพระคำพระเจ้า และพูดกับตัวเองซ้ำๆในแต่ละวันของชีวิตคุณ
คริสตจักรและกลุ่มไลฟ์ – สนุกกับการร่วมกลุ่มกับคริสเตียนคนอื่น และรับการหนุนน้ำใจ
บัพติสมาในน้ำ – รับบัพติสมาในน้ำ (ถ้าคุณยังไม่ได้รับ)

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด ขอบพระคุณที่พระองค์อภัยบาปโทษและมอบชีวิตใหม่ให้แก่ข้าพระองค์

ข้อพระคัมภีร์

Study Tags.