คริสต์มาส

พระเจ้าทรงอยู่กับเรา! คริสต์มาสเป็นวันเกิดพระเยซู! ทุกๆปีวัน …

อีสเตอร์

ทำไมมันจึงสำคัญนัก? สำหรับคริสเตียน อีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่ส …

บัพติสมาในน้ำ

แสดงความเชื่อ การรับบัพติสมาหมายถึงการจุ่มตัวลงน้ำ ในพระคัมภ …

พระคุณ

ความเมตตาของพระเจ้าที่เราไม่สมควรได้รับ พระคุณคือความเมตตาที …

ความบาป

เครื่องหมายที่หายไป คำดั่งเดิมของความบาปหมายถึง “ทำเครื่องหม …

ศักเคียส

พบผู้แสวงหาแล้ว! ศักเคียสเป็นผู้ชายที่ปีนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อจะ …

รากฐานชีวิต

สร้างบน “ศิลา” พระเยซูสอนหลายสิ่งในพระคัมภีร์ที่สามารถช่วยเร …

พระเยซูเป็นใคร?

พระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์ พระเยซูเป็นคนๆหนึ่งในโลกนี้ที่ได้รับค …

บุตรน้อยหลงหาย

ความรักของพระบิดา พระเยซูเล่าเรื่องของบุตรน้อยหลงหายเพื่อแสด …