ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

คริสต์มาสพระเจ้าทรงอยู่กับเรา!

คริสต์มาสเป็นวันเกิดพระเยซู! ทุกๆปีวันที่ 25 ธันวาคม ผู้คนทั่วโลกจะเฉลิมฉลองวันเกิดพระเยซู พวกเราเฉลิมฉลองที่พระเจ้าทางมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเรา เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด นี่คือข่าวดีของวันคริสต์มาส!

พระเยซูทรงประสูติ!

ทำไมโยเซฟจึงไม่ถอนหมั้นมารีย์?

มารีย์รู้ได้อย่างไรว่าเธอจะตั้งครรภ์?

พระเยซูทรงประสูติแบบเหนือธรรมชาติอย่างไร?

จงอธิบายเหตุการณ์การประสูติของพระเยซู

การประสูติของพระเยซูถูกบอกกล่าวในหลายๆทาง

เราได้เรียนรู้อะไรจากการประสูติของพระเยซูจากข้อพระคัมภีร์นี้?

พระเจ้าทรงอยู่กับเรา!

ทำไมชื่อ “อิมมานูเอล” จึงสำคัญ?

ชื่อ “เยซู” มีความหมายว่าอะไร?

พระเจ้าส่งพระเยซูมายังโลกนี้ทำไม?

ถามเพื่อน

  • คริสต์มาสมีความหมายอย่างไรกับคุณ?
  • คุณมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซูและการประสูติของพระองค์?
  • คริสเตียนก็เฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับอีสเตอร์บ้าง?

การนำไปใช้

  • คุณสามารถทำอะไรได้ในวันคริสต์มาสเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดพระเยซู?
  • คุณจะได้รับอะไรจากพระเจ้า (ผ่านการอธิษฐาน) ในวันคริสต์มาสนี้?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงมาช่วยไถ่เราจากบาป! ข้ารักพระองค์ พระเยซู

ข้อพระคัมภีร์