การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

กลุ่มไลฟ์เติบโตด้วยกัน

กลุ่มไลฟ์ช่วยเราแต่ละคนให้เติบโตในพระเจ้า และยังช่วยสร้างการเติบโตในแบบเดียวกันทั้งคริสตจักร กลุ่มไลฟ์เป็นกลุ่มของทั้งชายและหญิงที่มาพบกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาพระคำพระเจ้าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตพวกเขา กลุ่มไลฟ์ถูกนำโดยคริสเตียนที่เติบโตแล้วและถูกเลือกให้เป็นผู้นำ

กลุ่มไลฟ์คืออะไร?

กิจการของอัครทูต 2:42-47, 5:42: เกี่ยวกับคริสตจักรในยุคแรก

พวกเขาพบกันเมื่อไร?

พวกเขาพบกันที่ไหน?

ข้อความหลักของพวกเขาคืออะไร?

ในสถานการณ์ใดที่พระเยซูทรงสัญญาถึงการทรงสถิตย์ของพระองค์?

มีกิจกรรมอะไรบ้างในกลุ่มไลฟ์?

ประยุกต์ใช้พระคำพระเจ้าในชีวิตของพวกเรา –

เรียนรู้จากกลุ่มไลฟ์ของเรา –

หนุนน้ำใจและเรียนรู้จักกันและกัน –

ซื่อสัตย์ต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันและกัน –

กลุ่มไลฟ์มีเพื่อการเติบโต

การเติบโตส่วนบุคคล

กลุ่มไลฟ์ช่วยคุณให้เติบโตกับพระเจ้าอย่างไร?

ฝึกฝนผ่านการเป็นผู้นำ

ทำไมเราจึงควรเติบโตผ่านการเป็นผู้นำ และควรทำอย่างไรบ้าง?

การประกาศและการเพิ่มสมาชิก

กลุ่มไลฟ์ช่วยให้คริสตจักรเติบโตได้อย่างไร?

ถามเพื่อน

การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไลฟ์ช่วยชีวิตคุณอย่างไร?

การนำไปใช้

เราควรมาร่วมกับกลุ่มไลฟ์ในแต่ละสัปดาห์อย่างกระตือรือล้นที่จะเรียนพระคำพระเจ้า เราควรเตรียมพร้อมเพื่อรับการหนุนน้ำใจและการท้าทาย และนำมันมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเรา เราควรจะพร้อมในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนผู้นำกลุ่ม มีวิธีการอื่นใดอีกบ้างที่เราสามารถจะประยุกต์พระคำพระเจ้าจากการเรียนมาใช้ในชีวิตเรา?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณเมื่อเราได้พบกับกลุ่มไลฟ์ ที่พระองค์ทรงอยู่กับเราที่นี่ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอ
มอบถวายตัวเพื่อเติบโตไปกับกลุ่มนี้ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์นำพระคำของพระองค์ไปใช้ในชีวิต และเตรียมข้าพระองค์ให้นำและหนุนใจผู้อื่นด้วยพระคำของพระองค์

ข้อพระคัมภีร์