การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

ความเชื่อเพ่งมองที่พระเจ้า

อะไรคือความเชื่อ? “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง”

ความเชื่อคือการมั่นใจ 100% เกี่ยวกับบางสิ่งที่เรายังไม่เห็น ความเชื่อเป็นสิ่งแรกที่เรามาหาพระเจ้าเพื่อความรอดและเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียน อ่านเรื่องราวของเปโตรใน มัทธิว 14:22-33.

ได้ยินพระคำพระเจ้า

ใน มัทธิว 14:29 พระเยซูบอกเปโตรให้เดินบนน้ำไปหาพระองค์ ความเชื่อเกี่ยวกับการรู้และเชื่อในพระคำพระเจ้าในพระคัมภีร์

ความเชื่อมาจากไหน?

ใครและอะไรที่อับราฮัมและนางซาราเชื่อวางใจ?

ก้าวออกมาด้วยความเชื่อ

เปโตรทำอย่างไรเมื่อพระเยซูบอกให้เขาเดินไป?

ทำไมแค่การรู้พระคำเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ?

มองดูที่พระเยซู

ทำไมเปโตรจึงจมน้ำ?

สิ่งที่เราเห็นทำให้เราท้อใจได้อย่างไร?

เราจะรักษาความเชื่อได้อย่างไร?

อย่าสงสัย

ความสงสัยมีผลต่อความเชื่อของเราอย่างไร?

ใน มัทธิว 14:31, พระเยซูท้าทายเปโตรเกี่ยวกับความเชื่อของเขา

มีเหตุผลอะไรบ้างที่เราไม่ควรสงสัย?

ถามเพื่อน

คุณสามารถแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อจากประสบการณ์ของคุณได้ไหม?

คุณเอาชนะความสงสัยอย่างไร?

การนำไปใช้

ใช้เวลาคิดสักครู่ถึงคำสัญญาที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเตือนให้เราระลึกถึงเร็วๆนี้ ยึดถือคำนั้น ฝึกความเชื่อ และคิดถึงวิธีการที่คุณจะนำมาทำตาม

 

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระคำพระองค์ทรงพลังและเป็นความจริง ข้าพระองค์ยึดมั่นในพระคำพระองค์จะมองดูที่พระองค์ ข้าพระองค์เชื่อในพระองค์และขอบพระคุณในสิ่งที่พระองค์ทำในชีวิตของข้าพระองค์

ข้อพระคัมภีร์

Study Topics