การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

ต่อสู้กับศัตรูกลยุทธ์ของชัยชนะ

ศัตรูของเรา มารซาตาน ต้องการทำให้เราท้อใจโดยให้เราสงสัยในพระคำพระเจ้า เราต้องตระหนักว่าศัตรูของเราพ่ายแพ้ต่อพระเยซูแล้วและไม่มีอำนาจอะไรเหนือเรา อย่างไรก็ตาม เราต้องระวังและใช้กลยุทธ์บางอย่างเพื่อเอาชนะทางของมัน

ศัตรูผู้พ่ายแพ้ของเรา

มารซาตานพยายามจะทำอะไร?

ทำไมเราจึงควรมั่นใจว่ามารไม่สามารถทำร้ายเราได้?

ยืนบนพื้นฐาน

จากข้อพระคำต่อไปนี้ เราสามารถจะทำอะไรเพื่อยืนหยัดบนหลักการในการต่อต้านกับมาร?

อะไรคือกลยุทธ์ที่พระเยซูใช้ต่อสู้กับการทดลองของศัตรู?

การต่อสู้ที่ดี

เปาโลมีคำแนะนำอะไรให้กับทิโมธีเพื่อการต่อสู้?

ทำไมเราจึงควรมั่นใจในชัยชนะของเรา?

วินัยและการฝึกฝนในเรื่องอะไรที่จะช่วยคุณในการต่อสู้กับซาตาน??

ถามเพื่อน

  • คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับมารได้ไหม?
  • คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการยืนหยัดในการต่อสู้ของคุณได้ไหม?
  • คุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับมารหรือไม่?

การนำไปใช้

  • ชีวิตในด้านใดของคุณในตอนนี้ที่คุณจะต้องยืนหยัดต่อสู้ และคุณจะยืนหยัดต่อสู้อย่างไร?
  • อะไรคือสิ่งที่คุณมีตอนนี้ในการต่อสู้กับมาร และคุณจะทำอย่างไรในการต่อสู้ครั้งนี้ ?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณที่พระองค์ได้มอบชัยชนะในชีวิตให้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอยืนหยัดในเรื่อง ……. ของชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ต่อสู้กับมารในเรื่อง……….. และข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์จะได้รับชัยชนะด้วยพลังจากพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ข้อพระคัมภีร์

Study Topics