การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

สวรรค์บ้านที่เป็นนิรันดร์ของเรา

สวรรค์มีอยู่จริง และเป็นที่ที่แสนวิเศษ สำหรับคนที่ตอบรับการเชิญของพระเจ้า โดยเชื่อในพระเยซู สวรรค์คือบ้านในอนาคตที่ที่เราจะสามารถอาศัยอยู่กับพระเจ้านิจนิรันดร์ ความจริงเกี่ยวกับการได้ไปอยู่บนสวรรค์ได้อย่างไร เป็นสิ่งวิเศษที่เราควรที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ

บ้านที่เป็นนิรันดร์บนสรวงสวรรค์

พระเยซูบรรยายถึงสวรรค์ไว้อย่างไร?

เพราะเหตุใดเราจึงเฝ้ารอที่จะได้ไปอยู่บนสวรรค์?

การนมัสการคือพระพรที่มีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนไปสวรรค์ แต่เราจะไม่สามารถไปถึงสวรรค์ได้ นอกเสียจากว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า

หากเราไม่ได้เข้าไปสู่สวรรค์ เราจะไปที่ไหน?

เราจะได้ไปสวรรค์หรือนรกจากการตัดสินใจของเรา?

จงตามทางที่แคบ หมายความว่าอย่างไร?

จงบอกเล่าให้ผู้อื่นฟัง

ทำไมเราจึงไม่ควรบอกผู้อื่นเกี่ยวกับสวรรค์และหนทางสู่สวรรค์?

เรื่องนี้ทำให้คุณอยากจะเผยแพร่เรื่องราวของพระเยซูกับผู้อื่นหรือไม่? ทำไม?

เราสามารถคาดหวังผลของการติดตามพระเยซูและบอกผู้อื่นเกี่ยวกับข่าวดีของท่านได้บ้าง?

พุดคุยกับเพื่อน

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้ไปสวรรค์?

คุณมีคำถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เกี่ยวกับอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราตาย?

การนำมาใช้

เราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้ขึ้นสวรรค์?

ตัวอย่างการอธิฐาน

ข้าแต่พระบิดาจากฟ้าสวรรค์ ขอขอบพระคุณสำหรับบ้านที่แท้จริงของเราบนสรวงสวรรค์ ข้าพระองค์ขอโอกาสที่จะได้ช่วยคนอื่นๆ ที่จะได้เข้าสู่สรวงสวรรค์ด้วย และข้าพระองค์จะรอคอยวันที่ได้ใช้เวลานิจนิรันดร์ร่วมกับพระองค์บนสวรรค์

ข้อพระคัมภีร์สำคัญ