การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

ความหวังใจของการรักษา


ความรักและพลังของพระเยซู

หลายๆครั้ง พระเยซูแสดงความรักและพลังของพระองค์ผ่านการรักษาผู้คน ทุกคนที่ไปหาพระเยซูด้วยความเชื่อก็ได้รับการรักษา ทุกวันนี้เราอ่านเรื่องของหญิงผู้เชื่อผู้หนึ่งและวิธีที่เธอได้รับการมหัศจรรย์ เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการรับพลังการรักษาที่มหัศจรรย์ของพระเจ้าในวันนี้

เพิ่มความเชื่อของเรา

อะไรคือความผิดของหญิงนั้น?

คุณคิดว่าทำไมหญิงนั้นจึงเชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาเธอได้?

เธอตัดสินใจอะไร และเธอทำอะไรบ้าง?

พระเยซูสัญญาอะไรในข้อพระธรรม?

ความรักของพระเยซู

พระเยซูทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่หญิงผู้นี้อย่างไร?

ทำไมพระเยซูทรงรักษาคนเหล่านี้?

พลังของพระเยซู

อะไรเกิดขึ้นเมื่อหญิงผู้นั้นสัมผัสกับชายเสื้อพระเยซู?

ทำไมพระเยซูจึงสังเกตเห็นหญิงนั้น?

ทำไมหญิงนั้นจึงได้รับการรักษา?

พระเยซูทรงสำแดงพลังของพระองค์อย่างไรในเรื่องนี้?

คุณรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูยังคงให้การรักษาอยู่แม้ในปัจจุบัน?

ถามเพื่อน

คุณสามารถแบ่งปันเรื่องการได้รับการรักษาของคุณได้หรือไม่?

การนำไปใช้

มีใครต้องการได้รับการรักษาบ้าง?
เราสามารถอธิษฐานด้วยกันตอนนี้เพื่อขอให้พระเยซูสำแดงความรักและพลังของพระองค์ผ่านการรักษาได้
เริ่มต้นการทบทวนและจดจำข้อพระคำที่เสริมสร้างความเชื่อในเรื่องการเยียวยารักษา (เช่น อิสยาห์ 53:5, มัทธิว 21:22, ยากอบ 5:16)

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักและความห่วงใยที่มีให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์มีพลังสามารถรักษาข้าพระองค์ได้ ข้าพระองค์จึงมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์

ข้อพระคัมภีร์

Study Topics