ก้าวแรกกับพระเยซู

วิธีการอ่านพระคัมภีร์การฟังเสียงจากพระเจ้า

เราสามารถคาดหวังได้ว่าพระเจ้าจะพูดคุยกับเราทุกวันหรือบ่อยเท่าที่เราอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล การอ่านพระคือการจดบันทึกข้อความที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าพูดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเรา พระคำของพระเจ้าจะให้กำลังใจเราและช่วยให้เราเติบโต

พระคำของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ให้กำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างไร?

การได้ยินเสียงจากพระเจ้า

ทุกวันเราควรจะต้องต้องหิวโหยเพื่อรับพระคำสดใหม่จากพระเจ้า

อ่านข้อพระคัมภีร์ด้านล่าง และตอบคำถามต่อไปนี้ เวลาอ่านพระคัมภีร์เราควรทำอะไรควบคู่ไปด้วย? ยกตัวอย่างว่าเราสามารถทำได้อย่างไร

Pre-Journaling Prayer Model

Before reading the Bible, it’s a good idea to pray, “Jesus, please speak to me today.”

Journaling Activity

Start by reading the New Testament. The book of Mark is a great introduction to the Bible.

Date:

Title / Theme: (write last)

Verse:

Application / Prayer:

Ask a Friend

What did God speak to you about through this passage?

Application

What could you do to do to make journaling part of your daily routine?

Prayer Model

Use this prayer time to pray about what you learned from God’s Word today.

Key Verse