ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

รากฐานชีวิตสร้างบน “ศิลา”

พระเยซูสอนหลายสิ่งในพระคัมภีร์ที่สามารถช่วยเราในการดำเนินชีวิต ในเรื่องนี้ที่พระเยซูเล่านั้น เราสามารถเรียนรู้ว่าการสร้างชีวิตบนรากฐานแข็งแรงนั้นสำคัญอย่างไร

สร้างชีวิตคุณ

ในเรื่องนี้ คุณคิดว่าบ้านหมายถึงอะไร?

อะไรคือความแตกต่างของคนฉลาดกับคนเขลาในเรื่องนี้?

รากฐานของชีวิต

คุณคิดว่าทำไมการสร้างชีวิตบนรากฐานที่แข็งแรงนั้นมีความสำคัญอย่างไร?

พวกเราสร้างชีวิตเราบนอะไร? (เช่น ความสัมพันธ์ การศึกษา เป็นต้น)

มรสุมชีวิต

ลมฝนเป็นตัวแทนปัญหาที่เข้ามาในชีวิต อะไรคือตัวอย่างของความยากลำบากที่เราเจอในชีวิต?

มรสุมชีวิตทำลาย “บ้าน” ของเราอย่างไร?

ถามเพื่อน

อะไรคือรากฐานชีวิตของคุณ?

รากฐานของชีวิตคุณแข็งแรงไหม เมื่อต้องผ่านมรสุมชีวิต?

การนำไปใช้

คุณจะทำให้รากฐานชีวิตคุณแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร?

คุณคิดว่าส่วนไหนของชีวิตคุณที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นได้บ้าง?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอโปรดทงช่วยข้าพระองค์ให้มีปัญญาเมื่อข้าพระองค์ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิต ขอโปรดสำแดงให้ข้าพระองค์รู้ว่ารากฐานใดที่ยังอ่อนแอ และโปรดทรงทำให้แข็งแรงขึ้น ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์

ข้อพระคัมภีร์