การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

ความรักเหตุผลสำคัญ

ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ เราได้รับความหนุนใจว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหน แต่พระเจ้าได้บอกให้เรามีความรักแบบเดียวกันให้กับผู้อื่น แม้จะเป็นศัตรูของเรา! ความรักของเราควรเป็นความจริง ไม่ใช่แค่คำพูด แต่ผ่านการกระทำ และมันควรเป็นเหตุผลสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ

ความรักของพระเจ้า

พระเจ้าทำอะไรเพื่อเรา?

ทำไม?

ความรักของพระเจ้ามีพลังต่อพวกเราอย่างไร?

พระเจ้าต้องการให้เราทำอะไร?

คำสั่งของพระเจ้าให้รัก

พระเยซูสั่งให้เราทำอะไร?

คนอื่นจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นสาวกของพระเจ้า?

ทำไมการรักศัตรูจึงสำคัญ?

เราสามารถจะรักผู้อื่นได้มากขึ้นอย่างไร?

ความรักเป็นเหตุผล

ทำไมความรักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนัก?

ความรักแบบไหนที่ถูกอธิบายไว้ในข้อนี้?

ถามเพื่อน

  • คุณว่าการรักผู้อื่นง่ายหรือไม่?
  • คุณคิดว่าบทเรียนตอนนี้เรื่องไหนท้าทายที่สุด?

การนำไปใช้

ฮีบรู 10:24 กล่าวว่า “และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี”

มีวิธีอะไรบ้างที่เราจะแสดงออกความรักต่อผู้อื่น?

 

การบ้าน: สัปดาห์นี้ ใช้เวลาในการทบทวนเกี่ยวกับความรักพระเจ้าและรับความรักจากพระองค์ และประเมินแรงจูงใจของตนเอง โดยนึกถึงสิ่งที่เราทำและความรักเป็นแรงจูงใจในการกระทำนั้นหรือไม่?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์มากมาย ขอบพระคุณที่มอบความรักให้ข้าพระองค์ ขอโปรดทรงช่วยนำให้ข้าพระองค์ทำทุกสิ่งด้วยความรัก

ข้อพระคัมภีร์