การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

เชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้ากุญแจสําคัญในการเติบโต

การเชื่อฟังเป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญมากในการเติบโตของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ และก้เป็นอีกส่วนนึงที่แสดงให้เห็นว่าเรารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้า สําหรับความรักที่พระองค์มอบให้เรา รวมถึงเป็นสิ่งที่มอบอิสระและพระพรมาสู่ชีวิตของเรา

ความสําคัญของการเชื่อฟัง

การเชื่อฟังหมายถึงอะไร?

พระเยซูทรงสอนเราเกี่ยวกับการเชื่อฟัง

ทําไมการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นสําคัญ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เชื่อฟัง

อธิบายข้อพระคําภีร์ด้านล่างว่าพระเยซูพูดว่าอะไรกับคนชื่อเชื่อฟังพระองค์

การเติบโตในความเชื่อฟัง

เราได้รับการหนุนใจให้เชื่อฟังอย่างไร

ให้กำลังใจผู้อื่น

อะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องเชื่อฟังและเราจะให้กำลังใจผู้อื่นได้อย่างไร

ถามเพื่อน

คุณลองแชร์ซักเรื่องนึงของคุณเกี่ยวกับการเชื่อฟังได้ไหม

มีคําถามอะไรอีกไหมเกี่ยวกับการเชื่อฟัง

การนําไปใช้

อะไรเป็นสิ่งที่ท้าทาย(สิ่งที่ต้องต่อสู้เพื่อการเชื่อฟัง)สําหรับการเชื่อฟังของคุณ

คุณจะสามารถนําสิ่งที่เรียนวันนี้ไปปรับใช้ได้อย่างไร

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทําให้ข้าพระองค์มันมีหลายสิ่งเหลือเกิดที่ข้าพระองค์จะสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างด้านการเชื่อฟังของพระเยซูและข้าพระองค์ต้องการที่จะเติบโตด้านการเชื่อฟังขอกำลังที่มาจากพระองค์ด้วยที่ข้าพระองค์จะสามารถเชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์ได้

ข้อพระคําภีร์

Study Topics