การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

เอาชนะความกลัว


ด้วยความเชื่อ

เราไม่จำเป็นต้องกลัว! พระเจ้าทรงพลัง! พระองค์อยู่กับเราและทรงดูแลเรา! ขณะที่เราเรียนพระคำพระองค์ ความเชื่อของเราเติบโตขึ้น และเราสามารถเอาชนะความกลัวได้!

เชื่อในพระเจ้า

ทำไมเราจึงไม่ควรกลัว? อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้และตอบคำถาม

พระเจ้าใส่อะไรไว้ให้เรา? มันมีความหมายอะไรกับชีวิตเรา?

อะไรคือผลของความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าต่อชีวิตของเรา?

เชื่อในพระคำพระเจ้า

เราควรทำอะไรกับพระคำพระเจ้า? ทำไมเราจึงต้องมีความกล้าหาญ?

จับคู่ความกลัวกับพระคำพระเจ้า

ข่าวร้าย

ผู้คน

เวลาที่ยากลำบาก

ความตาย

ความอันตราย โรคภัย

อนาคต

การตัดสิน

การพูด

หายนะ

ถามเพื่อน

  • คุณสามารถแบ่งปันเรื่องการเอาชนะความกลัวของคุณได้หรือไม่?
  • คุณทำอย่างไร?

การนำไปใช้

  • พวกเรามีความกลัวอะไรบ้าง?
  • พวกเราเอาชนะมันได้อย่างไร?
  • ทำไมเราจึงยังกลัวอยู่?
  • เราควรทำอะไร?
  • ความกลัวอะไรที่คุณอยากจะเอาชนะในสัปดาห์นี้?
  • เราสามารถจะหนุนใจคนที่กลัวบางสิ่งได้อย่างไร?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงฤทธานุภาพและดีงาม ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงอยู่กับข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่เมื่อเชื่อในพระคำพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ต้องกลัวอะไรเลย

ข้อพระคัมภีร์