การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

การเอาชนะการถูกปฏิเสธพระเจ้ายอมรับเรา

คนส่วนมากมักรู้สึกว่าถูกปฏิเสธในบางช่วงของชีวิต การถูกทำร้ายโดยคนที่ใกล้ชิด และถูกทำลายความสัมพันธ์สามารถทำให้เรารู้สึกไม่เป็นที่ต้องการและโดดเดี่ยว ข่าวดีก็คือ พระเจ้าทรงรักษาความเจ็บปวดของเราและพระองค์ยอมรับเราและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข

ความเจ็บปวดของการถูกปฏิเสธ

อ่าน ยอห์น 4:3-29 และตอบคำถามต่อไปนี้

หญิงผู้นี้มาที่บ่อน้ำเพียงลำพังในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนเพราะเธอถูกปฎิเสธจากสังคมของเธอจากการที่เธอแต่งงานหลายครั้ง

ทำไมหญิงนั้นจึงประหลาดใจกับพระเยซู?

ในชีวิตเรา อะไรที่ทำให้เรารู้สึกถูกปฏิเสธบ้าง?

อะไรคือผลสืบเนื่องจากการที่รู้สึกถูกปฏิเสธ?

อะไรที่คนเรามักทำเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น?

พระเยซูทรงแสดงออกอย่างไรว่าพระองค์ยอมรับหญิงนั้น?

พระเยซูถูกปฏิเสธ

เรารู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูสามารถเข้าใจความรู้สึกของการถูกปฏิเสธได้?

เราจะเอาชนะการถูกปฏิเสธได้อย่างไร?

เรื่องราวในยอห์นบทที่ 4 ชีวิตของผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอตัดสินใจเชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูด ลองนำพระคำข้อนี้มาปรับใช้ในชีวิตของเราดู

 

1. ยอมรับในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า –

2. แลกเปลี่ยนความต้องการของพระองค์กับ “น้ำแห่งชีวิต” ของพระเจ้า –

3. ชื่นชมยินดีที่คุณได้เป็นลูกของพระเจ้า –

ถามเพื่อน

  • คุณเคยรู้สึกถูกปฏิเสธไหม?
  • คุณรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ายอมรับคุณ?

การนำไปใช้

ขณะที่เราอธิษฐาน ลองขอพระเจ้าสำรวจจิตใจเราและเปิดเผยกับเราว่ามีการถูกปฏิเสธใดที่เรายังเก็บมันไว้อยู่และมันมีผลต่อชีวิตเราบ้าง จำไว้ว่าพระเจ้ายอมรับคุณและรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไข และพระองค์สามารถรักษาคุณให้หายจากความเจ็บปวดของการถูกปฏิเสธได้

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่รักและยอมรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอมอบการถูกปฏิเสธนั้นให้กับพระองค์และขอพระองค์รักษาข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ได้ให้อภัยคนเหล่านั้น ขอบพระคุณที่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์

ข้อพระคัมภีร์