การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

เอาชนะความบาปพระคําภีร์ได้สอนเราว่าเราคือจิตวิญญาน จิตใจ และร่างกาย

ในขณะที่วิญญานเราได้ถูกชําระและจิตใจได้รับการเติมเต็มแต่ว่าร่างกายนั้นยังคงอ่อนกำลังตามที่อาจารย์เปาโลได้กล่าว

ข่าวดีก็คือเราสามารถให้พระวิญญานบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนําเราโดยการที่มอบกำลังและความสําเร็จให้แก่เรา

ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาน

อะไรคือผลของพระวิญญาน และความตั้งใจที่พระวิญญานบริสุทธิ์จะออกผลในเรา

ทําไมเราถึงต้องมีเป้าหมาย?

พระเจ้าทํางานในเราอย่างไร?

ทําไมความบาปถึงไม่มีอํานาจเหนืออเราแล้ว?

เดินอยู่ในความสว่าง

อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเมื่อเราเดินอยู่ในความสว่าง

สวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า

ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าจะสามารถช่วยเราได้อย่างไร?

องค์ประกอบต่างๆของยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ามีอะไรบ้าง

ถามเพื่อน

  • คุณอยากเป็นคนที่ช่วยให้เพื่อนได้เดินในความสว่างไหม
  • คุณคิดว่าพระวิญญานบริสุทธิ์จะสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

การนําไปใช้

  • อะไรเป็นขั้นตอนที่เราสามารถทําได้เพื่อเอาชนะความบาป?
  • คุณได้รับพระวิญญานบริสุทธิ์แล้วหรือยัง ถ้ายัง คุณต้องการที่จะรับพระวิญญานบริสุทธิ์ตอนนี้ไหม?

ตัวอย่างคําอธิษฐาน

พระเยซูข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่เอาชนะความบาปทั้งหมดแล้วบนไม้กางเขน และข้าพระองค์ต้องการที่จะเรียนรู้ถึงพระวิญญานบริสุทธิ์มากขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ข้าพระองค์จะได้สํานึกถึงพระคุณและอํานาจของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เกิดผล และเพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้และได้รับกำลังที่มาจากพระองค์ในการต่อสู้กับความชั่วร้าย

ข้อพระคําภีร์