การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

ตามหาคนหลงหายลำดับความสำคัญของพระเจ้า!

คนหลงหายเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของพระเจ้า น้ำพระทัยพระเจ้าคือการค้นหาคนและให้เขากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ พระเยซูมายังโลกเพื่อช่วย”คนหลงหาย” (รวมทั้งพวกเรา) และพระองค์ต้องการให้เรามีส่วนในพระประสงค์อันยิ่งใหญ่กับพระองค์

แกะหลงหายและคนหลงหาย

เราหลงหายแบบใด?

คนหลงหายได้อย่างไร?

พระทัยพระเจ้าต่อคนหลงหาย

พระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นว่าคนหลงหายสำคัญต่อพระเจ้าอย่างไร?

ทำไมพระเยซูจึงมายังโลก?

พระเยซูมาเพื่อคนแบบไหน?

จิตใจของเราต่อคนหลงหาย

ทำไมอาจารย์เปาโลจึงเกี่ยวข้องกับทุกคน?

อาจารย์เปาโลเต็มใจจะละทิ้งอะไรเพื่อให้ผู้อื่นจะได้รอด?

เรามีส่วนอะไรในการตามหาคนหลงหาย?

ถามเพื่อน

  • คุณถูกพบได้อย่างไร?
  • พระเจ้าทำอะไรเพื่อตามหาคุณ?
  • คนช่วยคุณให้เป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

การนำไปใช้

  • ขอพระเจ้าให้เปลี่ยนแปลงใจเราเพื่อเราจะได้เข้าใจลำดับความสำคัญของคนหลงหายของพระองค์ ขอพระเจ้าให้ช่วยเราให้คิดถึงสามคนที่หลงหาย เพื่อที่เราจะอธิษฐานเผื่อพวกเขาในทุกวัน คำอธิษฐานของคุณมีประสิทธิภาพ และพระเจ้าจะเริ่มช่วยคุณในการตามหาเพื่อนของคุณ
  • อธิษฐานให้เป็นนิสัยทุกวัน เผื่อคนสามคนที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจคุณ
  • ทำสิ่งใหม่หนึ่งอย่างในสัปดาห์นี้เพื่อตามหาคนหลงหาย

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงรักมากพอจนตามหาและช่วยกู้ข้าพระองค์ไว้ พระเจ้าข้า ขอทรงโปรดทำให้ลำดับความสำคัญในชีวิตของข้าพระองค์เหมือนกับพระองค์ และโปรดใช้ข้าพระองค์ในแผนการของพระองค์ในการตามหาคนหลงหาย

ข้อพระคัมภีร์

Study Topics