การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

การสำนึกผิด


กลับมาหาพระเจ้า

การสำนึกผิดหมายถึงการกลับมาหาพระเจ้า มันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการกระทำ เป็นการเปลี่ยนทิศทางจากการเดินตามวิถีของตัวเองมายังวิถีทางของพระเจ้า

ความสำคัญของการสำนึกผิด

วิธีการใดที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำนึกผิดเพื่อความรอด?

การสำนึกผิดต่างจากการรู้สึกเสียใจอย่างไร?

ขั้นตอนการสำนึกผิด

อ่านเกี่ยวกับบุตรน้อยหลงหายใน ลูกา 15:11-24. ทำสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ผลของการสำนึกผิด

อ่านเกี่ยวกับศักเคียสใน ลูกา 19:5-9

เขาทำอะไรเพื่อแสดงว่าเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว?

เราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแสดงว่าเราสำนึกผิด?

เราสามารถสำนึกผิดในทุกๆวันได้อย่างไร?

3 ขั้นตอน ของการสำนึกผิด

1. รู้สึกเสียใจอย่างที่สุดเมื่อทำบาปผิดต่อพระเจ้า (2 โครินธ์ 7:10)

 

2. สารภาพบาปของคุณ (1 ยอห์น 1:9, ยากอบ 5:16)

 

3. ประกาศและชื่นชมยินดีในชัยชนะของพระคริสต์เหนือความบาปและผลที่มีต่อชีวิตของคุณ (Colossians 2:14-15)

ถามเพื่อน

คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวการสำนึกผิดของคุณได้หรือไม่?

การนำไปใช้

มีอะไรบ้างที่คุณสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแสดงว่าคุณได้เปลี่ยนแล้ว? ถามพระเจ้าเพื่อช่วยชี้นำคุณ

อ่าน สดุดี 51 ที่กษัตริย์ดาวิดสำนึกผิดในบาปของเขา

 

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอบพระคุณที่ช่วยกู้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตัดสินใจแล้วที่จะหันหลังจากบาปและมีชีวิตในแบบที่พระองค์ต้องการ ข้าพระองค์ขอมอบชีวิตข้าพระองค์ให้แก่พระองค์

ข้อพระคัมภีร์

Study Tags.