การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

คริสตจักรครอบครัวของพระเจ้า

คริสตจักรไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง ไม่ใช่กิจกรรม มันคือกลุ่มของคนที่มาอยู่รวมกัน เฉลิมฉลองกัน และเติบโตด้วยกัน โดยส่วนตัวบุคคล คริสตจักรช่วยให้เราเติบโตและเติมเต็มแผนการของพระองค์ในชีวิตพวกเรา ขณะที่เราสนใจกับผู้อื่น
คริสตจักรก็เป็นวิถีทางหนึ่งของพระเจ้าในการตามหาคนหลงหายและร่วมกันสร้างอาณาจักรพระองค์

คริสตจักรคือคนของพระเจ้า

พระเจ้าเห็นเราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเชื่อพระองค์ได้อย่างไร?

คนของพระเจ้ารวมกันได้อย่างไร?

จาก เอเฟซัส 4:11-16, พระประสงค์พระเจ้าต่อเราและคริสตจักรคืออะไร?

คริสตจักรมีเพื่ออะไร?

คริสตจักรในยุคแรกพิเศษอย่างไร?

เกิดอะไรขึ้น? พวกเขาทำอะไร?

เราต้องการคริสตจักร

เราได้รับคำแนะนำอะไรจาก ฮีบรู 10:25?

ทำไมเราจึงต้องการคริสตจักร?

การทรงสถิตย์ของพระเจ้า –

พลังของพระเจ้า –

คำเทศนาของพระเจ้า –

คนของพระเจ้า –

ถามเพื่อน

  • คุณชื่นชอบอะไรในคริสตจักร?
  • ทำไมคุณจึงเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร?

การนำไปใช้

คุณคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพระองค์ ข้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอวยพรให้ข้าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ให้เป็นพรแก่คริสตจักรและช่วยให้คริสตจักรเติบโต

ข้อพระคัมภีร์