ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

บุตรน้อยหลงหายความรักของพระบิดา

พระเยซูเล่าเรื่องของบุตรน้อยหลงหายเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์รักเรามากแค่ไหน และอยากจะยอมรับเราอย่างไรเมื่อเรากลับมาหาพระองค์

บุตรน้อยไปตามทางของเขา

บุตรคนเล็กเป็นคนแบบใด?

บุตรคนเล็กทำอะไร? เกิดอะไรขึ้นกับเขา?

บุตรน้อยสำนึกได้

ทำไมเขาตัดสินใจกลับบ้านไปหาพ่อ?

“บาป”อะไรที่บุตรน้อยได้ทำกับพ่อและสวรรค์

การต้อนรับแบบไหนที่เขาคาดหวังเมื่อกลับมาบ้าน?

ได้รับการยอมรับในฐานะบุตรอีกครั้ง!

บุตรน้อยทำอะไรเมื่อตระหนักได้ว่าเขาได้ทำบาป?

พ่อได้ยอมรับเขาหรือไม่? คุณรู้ได้อย่างไร?

คุณคิดอย่างไรกับผู้เป็นพ่อ?

ถามเพื่อน

คุณสามารถแบ่งปันเรื่องการยอมรับของพระเจ้าและการให้อภัยที่ได้รับจากพระองค์ได้หรือไม่?

คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร?

เรื่องนี้เหมือนชีวิตจริงหรือไม่?

การนำไปใช้

คุณจะทำอะไรเพื่อจะกลับไปหาพระเจ้า?

คุณจะรับการให้อภัยลักษณะนี้หรือไม่?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์รักข้าพระองค์ที่พร้อมจะให้อภัยข้าพระองค์และยอมรับข้าพระองค์ในฐานะลูกเสมอ ความรักของพระองค์ช่างมหัศจรรย์!

ข้อพระคัมภีร์