การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

จิตใจ/สติปัญญา


พิจารณาถึงความคิดของพระเจ้า

มีถ้อยคำของพระเจ้ามากมายที่ได้กล่าวถึงจิตใจ และความคิดของเรา พระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่แก่เรา และให้วิธีคิดใหม่แก่เราด้วย เราต้องให้ความจริงของพระองค์เข้ามานำว่าเราควรจะคิด และดำรงชีวิตอย่างไร

เปลี่ยนแปลงความคิดของเรา

อะไรที่ควบคุมและส่งผลต่อความคิดของเรา?

พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราอย่างไร? และอะไรที่เราควรจะทำ?

อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าให้แก่เราเพื่อที่จะช่วยเรื่องความคิดของเรา?

พระเจ้าคิดอย่างไร?

พระเจ้าคิดต่างจากเราอย่างไร?

พระเจ้าคิดกับเราอย่างไร?

ความคิดที่ดี

ทำไมเราจึงไม่ต้องกังวล?

เมื่อเราคิดในแบบที่พระเจ้าทรงคิด เราจะมีสันติสุขจากพระองค์ และเราจะได้รู้แผนการ/ความตั้งใจของพระองค์ (ฟีลิปปี 4:9, โรม 12:2)

จับคู่ข้อพระคัมภีร์ด้านล่างกับสิ่งที่เราควรจะนึกถึง

สวรรค์ , นิรันดร์กาล

พระคำพระเจ้า

พระสัญญาพระเจ้า

ผู้อื่น

หนุนใจผู้อื่น

สิ่งดีๆ

ถามเพื่อน

  • คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณได้หรือไม่?
  • คุณสามารถหยุดที่จะคิดผิดๆได้อย่างไร?

การนำไปใช้

คุณต้องเปลี่ยนความคิดคุณด้านใดบ้าง?

คุณสามารถใช้ข้อพระคัมภีร์ตอนไหนเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงได้บ้าง?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์ให้ชีวิตใหม่และวิธีคิดใหม่ให้แก่เรา ขอพระองค์ช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเมื่อเราศึกษาพระคำพระองค์

ข้อพระคัมภีร์

Study Tags.