การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

สิบหยิบหนึ่ง


การสร้างคริสตจักรชุมชมและพระพรสำหรับชีวิตของพวกเรา

สิบหยิบหนึ่ง คือหลักการของการแบ่ง 10 เปอร์เซ็นต์แรกของรายรับเพื่อมอบแก่พระเจ้าโดยผ่านทางโบสถ์ ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตย์อยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม

 

เมื่อเราให้พระเจ้าเหนือสิ่งเงินทองของพวกเรา ส่วนแบ่งจากสิบหยิบหนึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างคริสตจักรชุมชน เพื่อช่วยสร้างให้คริสตจักรนั้นมีขนาดใหญ่ที่จะสามารถส่งผลกระทบถึงผู้คนและโลกนี้ได้ เมื่อนั้นเองเรากำลังใช้เงินของเราเพื่อประโยชน์ไม่รู้จบ

 

คำสัญญาของพระเจ้ามิได้หมายถึงแค่ชีวิตเราจะมีความสุขความจะเจริญขนาดที่พวกเราใช้ชีวิตได้อย่างลื่นไหลเท่านั้น และก็ไม่ใช่แค่การเงิน แต่รวมถึงทุกอณูของชีวิตเรา พวกเราได้รับพระพรซึ่งทำให้พวกเราสามารถเป็นความปิติยินดีต่อผู้อื่นได้เช่นกัน

พระพรของการให้แบบสิบหยิบหนึ่ง

ทำไมเราจึงควรเก็บผลรวมของสิบหยิบหนึ่งของพวกเราไว้ที่ยุ้งฉางหรือคริตจักรชุมชน? อาหารเป็นเครื่องแสดงถึงสิ่งใด?

 

นี่เป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พระเจ้าทรงตรัสเพื่อที่จะทดสอบเขา อะไรคือคำสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของพวกเรา?

การยกย่องพระเจ้าคือการให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณแก่พระองค์รวมถึงเงินทองของคุณด้วย เมื่อเราให้สิบเปอร์เซ็นต์จากรายรับของเรา พระเจ้าจะทรงเติมยุ้งฉางของเราจนล้นทะลักและถังเก็บน้ำของเราจนน้ำล้นออกมา

 

ยุ้งฉางและถังเก็บน้ำเป็นตัวแทนของอะไรในชีวิต?

พระเจ้าทรงรักผู้ให้ที่ชื่นบาน

หากเราหว่านผลอย่างตระหนี่เราจะเก็บเกี่ยวอย่างไร? ถ้าสมมติเราจัดสินใจที่จะหว่านผลอย่างใจกว้างล่ะ?

 

พระเจ้าทรงรักและทรงพอใจเมื่อเราแบ่งปันด้วยจิตใจที่ชื่นบาน เราไม่ควรรู้สึกกดดันเมื่อต้องให้ แต่ควรจะให้ด้วยหัวใจที่สำนึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำเพื่อเรา

 

คุณรู้สึกเบิกบานทุกครั้งหรือไม่เวลาคุณได้แบ่งปัน หรือคุณแบ่งปันด้วยความเสียดาย? มาให้ด้วยความปิติยินดีกันเถิด!

ในช่วงเวลาที่นักบุญปอลยังมีชีวิตอยู่ ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับค่าจ่างทุกอาทิตย์ คุณอาจได้รับค่าจ้างทุกอาทิตย์ ทุกสองอาทิตย์ หรือทุกเดือนจากทีทำงานของคุณ
ทำไมการให้เวลาและการเตรียมตัวสำหรับการให้จึงเป็นสิ่งสำคัญ?

ผลผลิตหนึ่งส่วนสิบของเราเป็นเครื่องบูชาแก่พระเจ้า

อันที่จริงแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เราไม่ว่าจะได้มาอย่างไร รายได้ส่วนนั้นได้เป็นของพระเจ้าแล้ว มันไม่ใช่ทัรพย์สินของเรา เราควรจะยกย่องพระเจ้าและนำมันกลับคืนสู่พระองค์ เพราะรายได้ส่วนนั้นได้เป็นของพระองค์

 

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าผลผลิตหนึ่งในสิบของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญต่อพระเจ้า มันพิเศษและมีความหมายที่สำคัญมากต่อพระองค์ เนื่องจากส่วนแบ่งจากผลผลิตเรานั้นแสดงถึงความสำคัญของพระเจ้าซึ่งเป็นที่หนึ่งในใจเราเหนือทุกสิ่งในชีวิตของพวกเรา

เมื่อเราแสดงความเคารพต่อพระเจ้าด้วยผลผลิตหนึ่งส่วนของเรา ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ผลแรกของรายรับของเรา ส่วนที่เหลือของรายรับนั้นก็สักดิ์สิทธิ์เช่นกัน ผลผลิตหนึ่งในสิบคือรากอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผลิตแต่ผลอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น

 

หากเราต้องการให้ชีวิตของเราผลิตผลไม้ศักดิ์ได้เราควรต้องทำอย่างไร?

ถามเพื่อน

  • คุณเคยเห็นพระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรหรือไม่ตั้งแค่คุณได้เริ่มการออมแบบสิบหยิบหนึ่ง?
  • คุณเคยเห็นพระพรของพระเจ้าหรือเปล่าในชีวิตของคุณ? เรื่องราวที่คุณได้รับพระพรนั้นคืออะไร?
  • คุณมีคำถามเกี่ยวกับการให้แบบสิบหยิบหนึ่งอีกหรือไม่?

การนำไปใช้

คุณเคยลองการแบ่งแบบสิบหยิบหนึ่งหรือไม่? ถ้าไม่เคยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย!

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับคำอวยพระของท่าน ข้าจะสวดมนต์อธิษฐานเพื่อที่ท่านจะได้ทรงใช้เงินออมของข้าพเจ้าเพื่อสร้างคริสตจักรและขยายอาณาเขตของท่าน ขอท่านช่วยลูกให้ใช้ชีวิตที่ประเสริฐดีงาม มีความปิติยินดีและเป็นความปิติยินดีแก่ผู้อื่น

ข้อพระคัมภีร์