ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

ความบาปเครื่องหมายที่หายไป

คำดั่งเดิมของความบาปหมายถึง “ทำเครื่องหมายหายไป” เหมือนกับการยิงธนู ในพระคัมภีร์บอกว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

ความบาปหมายถึงความผิดทั้งหมดที่เราพูด ทำ หรือคิด

สงครามความบาป

ทำไมเราจึงบาป?

พระเยซูพูดอะไรเกี่ยวกับความบาป?

อะไรคือตัวอย่างของความบาป?

ผลของความบาป

ความบาปส่งผลต่อชีวิตเราในด้านใดบ้าง? (คิดอย่างมีเหตุผล แบบฝ่ายวิญญาณ แบบนิรันดร์ เป็นต้น)

ชัยชนะเหนือความบาป

เราสามารถเอาชนะบาปในชีวิตเราได้อย่างไร?

ถามเพื่อน

  • คุณช่วยแบ่งปันเรื่องการเอาชนะความบาปได้ไหม?
  • คุณมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับความบาป?
  • ขณะที่เราอธิษฐาน ให้เราขอพระเจ้าเข้ามาสำรวจจิตใจและเปิดเผยความบาปของเราและผลของมันที่มีต่อชีวิตเรา จำไว้ว่าพระเจ้าให้อภัยบาปเราและพระองค์ทรงพลังสามารถรักษาเราจากผลของความบาปได้

การนำไปใช้

การบ้านเพื่อฝึกฝน

ดูว่ากษัตริย์ดาวิดจัดการกับความบาปและชื่นชมกับการอภัยบาปของพระเจ้าอย่างไร

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้ข้าพระองค์ ขอบคุณที่ทรงให้อภัย ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระองค์

ข้อพระคัมภีร์