ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

พระเยซูเป็นใคร?พระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์

พระเยซูเป็นคนๆหนึ่งในโลกนี้ที่ได้รับความนิยมมาก แต่พระองค์ไม่ใช่แค่มนุษย์ สิ่งมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทำ และการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้า คำถามสำคัญคือ ทำไมพระเจ้าจึงมายังโลกและเป็นมนุษย์?

พระเจ้า 100%

อะไรคือสิ่งพิเศษเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู?

 

พระเยซูแสดงออกอย่างไรว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า?

 

พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นใคร?

 

เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์?

มนุษย์ 100%

พระเยซูสละอะไรบ้างเพื่อมาเป็นมนุษย์?

 

ในรูปแบบไหนบ้างที่พระเยซูเป็นเหมือนพวกเรา?

 

คุณรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูสามารถเข้าใจชีวิตคุณได้? พระองค์แตกต่างอย่างไร?

ทำไมพระเยซูจึงมาเป็นมนุษย์?

ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูลงมายังโลก?

 

พระเจ้าแสดงความรักต่อเราอย่างไร?

 

พระเยซูทำให้ความรอดเป็นไปได้สำหรับเราอย่างไร?

ถามเพื่อน

  • ทำไมคุณจึงเชื่อพระเยซู?
  • คุณรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็นจริง?
  • คุณมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับพระเยซู?

การนำไปใช้

  • ถ้าพระเยซูทรงอยู่ที่นี่ในตอนนี้ คุณจะพูดอะไรกับพระองค์?
  • คุณจะถามอะไรพระองค์?
  • พระเยซูจะช่วยคุณได้อย่างไร?
  • คุณอยากจะอธิษฐานต้อนรับความรักและการให้อภัยของพระเยซูไหม?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพระองค์นมัสการพระองค์และขอบพระคุณที่พระองค์มายังโลกเพื่อช่วยข้าพระองค์ ขอบคุณที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของข้าพระองค์ ขอโปรดให้อภัยข้าพระองค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพระองค์ใหม่ ต่อแต่นี้ไป ข้าพระองค์จะอยู่เพื่อพระองค์ ข้าพระองค์อยากเป็นเหมือนพระองค์

ข้อพระคัมภีร์