การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

ลักษณะใหม่ของคุณในพระคริสต์ใน มัทธิว 4:1-11 พูดเกี่ยวกับว่ามารซาตานได้ท้าทายพระลักษณะของพระเยซูอย่างไร ทุกครั้งที่มารพยายาม พระเยซูจะใช้พระคำพระเจ้าตอบโต้ด้วยความจริงเกี่ยวกับพระลักษณะพระองค์ ลักษณะของพวกเราก็จะถูกท้าทายในรูปแบบเดียวกัน เราก็ควรจะเรียนรู้และใช้พระคำพระเจ้าตอบโต้กลับไปด้วยความจริงเกี่ยวกับลักษณะของเราในพระองค์ เหมือนกับพระเยซู

เราได้รับการยอมรับ

ปรึกษากัน – ทำไมเรื่องการถูกยอมรับจึงสำคัญ?

อ่านข้อพระคำต่อไปนี้และสร้างประโยคเกี่ยวกับ “ฉัน”

ข้อพระคำไหนเด่นสำหรับคุณ?

ฉันรู้สึกมั่นคง

ปรึกษากัน – ความไม่มั่นคงมีผลต่อชีวิตเราอย่างไร?

อ่านข้อพระคำต่อไปนี้และสร้างประโยคเกี่ยวกับ “ฉัน”

ข้อพระคำไหนพิเศษสำหรับคุณ? เพราะอะไร?

ฉันมีความสำคัญ

ปรึกษากัน – ทำไมการรู้สึกว่าตัวเองสำคัญจึงมีความสำคัญ?

อ่านข้อพระคำต่อไปนี้และสร้างประโยคเกี่ยวกับ “ฉัน”

พระคำข้อไหนเป็นแรงบันดาลใจของคุณวันนี้?

ถามเพื่อน

คุณสามารถแบ่งปันว่าข้อพระคัมภีร์ไหนในข้อเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้หรือไม่?

การนำไปใช้

จากความจริงนี้ เราสามารถมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นอย่างไร?

เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ ขอบพระคุณที่ทรงยอมรับ และให้ความมั่นคงในพระองค์ ขอบคุณที่ชีวิตข้าพระองค์มีความสำคัญต่อพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อในแบบที่ข้าพระองค์เป็น ขอบพระคุณ!

ข้อพระคัมภีร์

เลือกข้อพระคัมภีร์อย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นจากบทเรียนนี้เพื่อท่องจำ