ทำไมพระเยซูจึงสำคัญกับชีวิตเรา?

ศักเคียสพบผู้แสวงหาแล้ว!

ศักเคียสเป็นผู้ชายที่ปีนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อจะได้เห็นพระเยซู แต่พระเยซูเองก็มองหาศักเคียสเช่นกัน และวันนั้น ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไป

แสวงหาพระเยซู

คุณคิดว่าศักเคียสเป็นคนแบบไหน?

ทำไมคุณถึงคิดว่าศักเคียสสนใจในพระเยซู?

พบโดยพระเยซู

คุณคิดว่าศักเคียสรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเยซูพูดกับเขา?

ศักเคียส “หลงหาย” แบบไหน?

รอดโดยพระเยซู

เมื่อศักเคียสพบพระเยซู เขาเปลี่ยนไปอย่างไรและเพราะเหตุใด?

คุณคิดว่าทำไมพระเยซูถึงพูดกับศักเคียสว่าเขารอดแล้ว?

ถามเพื่อน

คุณจะพบพระเยซูไอย่างไร?

การพบพระเยซูเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไร?

การนำไปใช้

ในรูปแบบไหน ที่คุณอาจ “หลงหาย”?

คุณอยากพบพระเยซูไหม?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รู้จักข้าพระองค์และรักข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์มากขึ้น ขอทรงโปรดเปิดเผยพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วย

ข้อพระคัมภีร์